Huvudmeny

2016-04-11 07:30

Webbsidan Kontakt har fått nytt utseende


Nu är den nya webbsidan för Kontakt klar. Ida Danell, webbredaktör, som har jobbat med uppdateringen av kontaktsidorna för anställda berättar mer.

Ida Danell.– Ja, äntligen har vi fått till en uppdatering av kontaktsidorna. Det har tagit ganska lång tid, mycket beroende på att det är många olika system som kontaktsidorna på webben hämtar information från.

Varför har kontaktsidorna gjorts om?

– Kontaktsidorna har gjorts om i första hand för att de behövde anpassas till den nya organisationen och det sätt som organisatorisk tillhörighet anges på i Primula. Vi har också tidigare haft problem med att få in uppdragstitlar till kontaktkorten och därför gjort anpassningar för detta.

Vad mer är nytt?

– Förutom anpassningen mot nya organisationskoder och att uppdragstitlar kan visas på kontaktkorten, är det nu  möjligt att lägga till ett tilltalsnamn. Exempelvis hittas därför nu Ann-Christine (Annie) Andréasson (kommunikationschef) både via tilltalsnamnet "Annie" och förnamnet "Ann-Christine". Utseendet på listningen av kontakter och kontaktkorten har också förändrats en del.

Kan jag som anställd ändra något på min kontaktsida, t.ex. mina titlar? Hur gör jag det i så fall?

– Det beror på vad du vill ändra. Titlar hämtas från Primula, så där är det HR som är ingången och ska kontaktas. När det gäller ändringar gällande rums- och telefonnummer ska du kontakta Campusservice & IT. Vill du få till ett foto eller lägga till ett tilltalsnamn är det Kommunikation du ska kontakta.

Vart vänder jag mig om jag har förbättringsidéer till kontaktsidorna?

– Då kan du kontakta mig, eller någon av mina webbredaktörskollegor via e-post till kommunikation@hb.se.

Webbsidan Kontakt

Text: Solveig Klug
Foto: Suss Wilén