Huvudmeny

2016-08-29 13:35

Bibliotekets söktjänst har uppdaterats


Summon har uppdaterats med en del förändringar som påverkar användargränssnitt och funktionalitet.

Summon

I stort handlar uppdateringen om att förbättra och förenkla användningen av Summon samt att göra söktjänsten mer anpassad för olika enheter. Till stöd för uppdateringen har uppgifter och önskemål från kunder samlats in. Lanseringen har föregåtts av tester med användare under sommaren.

En större förändring berör visningen av poster. Tidigare visades detaljerad information om en post i högerspalten när titeln markerades. I det nya gränssnittet visas detaljerad information om en post direkt i träfflistan när man klickar på "Preview". 

Ytterligare nyheter:

  • Mer funktionalitet är samlad i posterna
  • Exkludera/inkludera direkt i facetterna
  • Avgränsningen på datum har gjorts enklare
  • Summon fungerar bättre med mobila enheter än tidigare

Då uppdateringen gjordes i slutet av v. 34 kan det förekomma smärre störningar i söktjänsten den närmaste tiden. 

För att prova det nya gränssnittet gör du en sökning i stora sökrutan på bibliotekets startsida, eller går till Summons startsida. Om du har frågor eller funderingar om Summon, kontakta gärna biblioteket: biblioteket@hb.se.