Huvudmeny

2016-08-25 13:03

Driven organisation fyller 10 år


Hallå där Sofia Lidenhed, verksamhetschef på Drivhuset - en organisation som firar 10 år i år.

Sofia LidenhedHur ska ni fira att Drivhuset nu fyller 10år?

– Det kommer att bli en härlig eftermiddag med mycket aktiviteter som speglar det vi gör som organisation, tillsammans med alla de som på olika sätt bidragit och bidrar till Drivhusets verksamhet. Vi firar detta på högskolan tillsammans med partners, finansiärer, studenter och företagare. Det är nämligen många som bär del i att Drivhuset firar 10 år och eftersom Drivhuset är en icke vinstdrivande organisation, en stiftelse, utgör finansieringen grunden för vår verksamhet. Därför vill jag särskilt rikta ett tack till våra stiftare, finansiärer, samarbetspartners och mecenater. Det är tack vare kontinuerligt stöd från dem som vår verksamhet existerar.

Hur ser ni på samarbetet med Högskolan i Borås, och hur har det påverkat er?

– Det är tack vare det initiativ som togs år 2005 av högskolan, Studentkåren i Borås, Borås Industri & Handelsklubb samt Inkubatorn i Borås som Drivhuset finns. Hela vår verksamhet bygger på att den är förankrad med Högskolan i Borås. Så samarbetet oss emellan är mycket viktigt. Studenterna utgör vår målgrupp och vi har i uppgift att tillvarata studenternas innovationskraft och idéer. Detta gör vi genom att kostnadsfritt coacha och hjälpa studenter som vill starta, driva och utveckla företag eller på andra sätt förverkliga idéer. Min uppfattning är att samarbetet har stärkts de senare åren. Vi har hittat bättre former för samverkan och hur vi på olika sätt tillsammans kan arbeta för att nå bästa möjliga effekt. Vår vision är att alla studenter ska utveckla sina entreprenöriella kompetenser och färdigheter under deras studietid och därmed lär sig skapa värde för sig själva samt andra. Vi är inte där än, men vi arbetar för det!

Vad händer efter firandet?

– Det är business, as usual! Vi har fullt schema hela hösten och har många inspirationsföreläsningar inbokade på Högskolan i Borås. Ett exempel är ”Kreativitet som verktyg” för studenter på flera olika inriktningar/program, och det är så kul! Vi arbetar också för fullt med höstens stora arrangemang för studenterna ”Days of Entrepreneurship” –  en inspirationsdag i Textile Fashion Center den 18 oktober, som vi fyller med intressanta talare och entreprenörer. Så jag uppmanar alla studenter att hålla sig uppdaterade på vad vi gör och följa oss i sociala medier för att inte missa något av allt kul som händer framöver. Utöver det finns vi på tillgängliga i våra lokaler i Textile Fashion Center för de studenter som vill komma och bolla idéer.

Läs mer

Läs mer om Drivhuset i Borås

Läs mer om högskolans samarbete med Drivhuset

Text: Elin Drotz
Foto: Privat