Huvudmeny

2016-08-31 11:29

FoU Sjuhärad Välfärd besöker alla ägarpartskommuner


Med start den 22 augusti och två månader framåt besöker FoU Sjuhärad Välfärd alla åtta ägarpartskommuner. Mötena sker utifrån FoU-enhetens nya inriktning med ett mer kommunalt fokus och innefattar även träff med representanter för högskolan som ägarpart. – Att skapa god kontakt och få in synpunkter ger ett viktigt underlag för den fortsatta verksamheten, säger samordnaren Angela Bångsbo.

FoU Sjuhärad Välfärd (FoUS) har ny inriktning från hösten 2016, med fokus framför allt på välfärdens utmaningar ur ett socialt perspektiv. Ägarparter är Högskolan i Borås samt de åtta kommunerna Borås, Bollebygd, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda.  

Tillförordnad verksamhetschef Margareta Lundberg Rodin tillsammans med samordnarna Angela Bångsbo och Louise Hellgren representerar FoUS i samtalen med företrädare för ägarparterna.

Verksamhetschef Margareta Lundberg Rodin och samordnarna Angela Bångsbo och Louise Hellgren besöker ägarparterna under hösten.

 

 

 

 

 

 

– Tanken med besöken är att intensifiera och utöka samarbetet, berättar Margareta Lundberg Rodin, och att identifiera viktiga områden för alla parter. 

Till styrgruppens sammanträde 28 oktober görs en sammanställning över insamlade synpunkter och förslag från träffar med alla ägarpartsrepresentanter. Nästa steg blir att diskutera resultaten med representanter från ägarparternas respektive ledningsgrupper vid ett seminarium den 2 december.

Som tidigare finns FoU Sjuhärad Välfärd i lokaler på Högskolan i Borås, men från juni 2016 på plan 5 i hus E (mot tidigare plan 7 i samma byggnad).
 

Text och foto: Pia Mattzon

Fotnot: I samband med omorganisationen kommer FoU Sjuhärad Välfärds webbplats www.fous.se att arbetas om. Vi ber om överseende med att det kan medföra vissa problem att hitta information under den närmaste tiden. Kontakta oss gärna via e-post via fous@hb.se om det finns frågor eller oklarheter.