Huvudmeny
Sara Hornborg i Feskekôrka i Göteborg.

2016-08-09 07:00

Forskning på fiske för en mer miljövänlig produkt


Sara Hornborg vill med sin forskning skapa förändring inom ett komplext och debatterat område – fisk- och skaldjursproduktion. Hur kan man utvärdera och förbättra metoderna för att göra fiske och fiskodling mer hållbart? Dessutom är hon bläckfiskexpert. Den 30 september tävlar hon i Forskar Grand Prix Borås.

Det började med biologlinjen vid Stockholms universitet men ganska snabbt upptäckte Sara Hornborg att det var livet under vattenytan som intresserade henne mest. Särskilt saltvatten och särskilt ett visst, väldigt speciellt djur.

– Bläckfiskar är så fascinerande djur! De är intelligenta, de har fantastiska färg- och formskiftningar, har personligheter och kan lösa problem. Är jag nere och dyker och möter en bläckfisk är det svårt att gå upp till ytan, jag kan studera dem hur länge som helst.

Det slutade med att hon skrev en magisteruppsats om svenska bläckfiskar och plötsligt var hon Sveriges enda bläckfiskexpert och medverkar regelbundet i både radio och TV. Men när det var dags att doktorera lämnade Sara bläckfiskarna och valde att fokusera på fiske och dess påverkan på miljön. Hon träffade sin handledare Friederike Ziegler på dåvarande SIK- Institutet för Livsmedel och Bioteknik och ett doktorandprojekt initierades 2010.

Om Sara Hornborg
Ålder:
39 år
Uppväxt: vid en havsvik på en fårgård i Västerviks-trakten
Bor: i Göteborg
Familj: Man, två barn
På fritiden: Umgås med familj och vänner, läser mycket. Gillar att odla och segla, har en stuga på gården utanför Västervik vid vattnet. Morgondopp!
Det bästa med att vara forskare: Man får vara kvar i nyfikenheten och hela tiden lära sig nya saker. Fantastiskt att få chansen att gå in på djupet i ett ämne och lära sig om hur saker och ting hänger ihop för att sedan förhoppningsvis åstadkomma en förändring.
Om jag inte var forskare: Hm... Svårt. Jag hade nog haft får och försökt mig på författaryrket.

– Jag använde mig av livscykelanalyser på fisk och skaldjur. Tidigare analyser hade visat att själva fisket var den del i produktionskedjan där mesta miljöpåverkan skedde. Förvaltningen av fisket spelar därför stor roll i form av till exempel val av redskap och fiskeansträngning. Det är alltså där man ska gå in och skapa förändring för att få till en mer miljövänlig produkt. För det behövs helhetliga utvärderingar.

Sara Hornborg disputerade 2014 med avhandlingen “Broadening the perspective on seafood production: Life cycle thinking and fisheries management”

Behövs en helhetssyn för att få svar

Fiske är ett komplext och omdebatterat område. Här finns inga raka svar och åsikterna böljar fram och tillbaka i samhällsdebatten, och man kan få olika svar beroende på vilken forskare man pratar med. Politikerna som bestämmer över fiskekvoterna efterfrågar siffror på hållbart uttag av fisk- men inte nog med att det är svårt för forskarna att komma med raka svar, de vetenskapliga rådgivningarna efterlevs inte alltid. Det är mycket som påverkar.

– Det finns flera olika problem med dagens fiskeriverksamhet. Ett exempel är att de som sätter fiskekvoter och bestämmer hur det ska fiskas, vilka redskap som ska användas och så vidare, oftast inte tänker på slutprodukten och hur deras beslut starkt påverkar hur miljövänlig fiskfilén som hamnar på vår tallrik faktiskt är. Där behövs en helhetssyn och det är där livscykelanalysen kan komma in som ett bra verktyg.

Bara de olika miljömärkningarna av fisk som finns idag är en djungel av olika parametrar och alla märkningar tar inte hänsyn till samma saker. Oftast tittar de på att arten nyttjas hållbart men inte alltid på till exempel bränsleförbrukningen.

– Och sedan finns aspekten med konsumtionsbeteende, det är också en parameter som spelar in. Saker som vilka arter vi efterfrågar på våra tallrikar. Eller att man tar bilen till mataffären– då spelar fiskets bränslebehov betydligt mindre roll för produktens miljöprestanda på grund av bränslebehovet på vägen dit. Hållbar fisk- och skaldjursproduktion kräver samarbete mellan forskare inom flera olika områden, ekonomer, nutritionister, beteendevetare, bevarandebiologer, fiskeribiologer...

Idag jobbar Sara som forskare på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut där hon forskar om hur man kan optimera odling och fiske av fisk och skaldjur. Det har visat sig att liksom fisket spelar stor roll för fiskade produkter så är odlingsfasen den som genererar mest miljöpåverkan för odlade produkter. Här spelar foderfrågan en central roll.

– Jag vill vara med och bidra till förändring för uthålligare fisk- och skaldjursproduktion. Ett exempel på projekt som jag deltar i handlar om att när vi tar fiskar idag går bara hälften direkt till mat, resten går till foder eller biogas. Eftersom resurserna blir alltmer begränsade så måste vi fundera över hur vi skulle kunna få ut mer mat från varje fisk. Det är sådant som verkligen kan göra skillnad för framtidens fiskeindustri.

– Fiske är ett område med så många olika åsikter och traditioner som styr. Som forskare vill jag kunna lägga fram fakta och ta reda på vad vi faktiskt kan säga om fiskets miljöpåverkan.

Läs mer

Läs mer om Sara Hornborgs doktorsavhandling

Läs mer om Forskar Grand Prix i Borås och se alla tävlande

Text: Ida Borenstein
Foto: Dick Gillberg