Huvudmeny
Pokémon Go i mobilen.

2016-08-31 08:00

Informatikforskaren som hjälpt till att skapa Pokémon Go


Hallå där Carina Hallqvist! Du är forskare inom informatik och har haft ett finger med i utvecklingen av spelet Pokémon Go vilket också har uppmärksammats i flera medier den senaste tiden. Vad är din roll i spelets uppkomst?

Carina Hallqvist.– Min del är att tillsammans med miljoner andra spelare vara medskapare av innehåll till spelen. Själva spelmotorn har utvecklats av Niantic lab, ett numera avknoppningsföretag från Google, inte av oss. Framförallt handlar det om att vi som spelare av det ursprungliga spelet Ingress har varit delaktiga i att skapa innehåll samt genom detta även bidra med feedback, vilket givetvis påverkat vidareutvecklingen av spelet. Pokémon Go. Det kan enklast förklaras som att man har bytt ut skalet, så kallade skins, till spelet Ingress. Detta ser man främst genom att alla så kallade Pokéstops och Pokégyms är tidigare inskickade portalförslag via spelet Ingress redan i Ingress "barndom". Första versionen av Ingress släpptes i november 2012.

Hur kommer det sig att ett spel som Pokémon Go har blivit en sådan dundersuccé?

– Det hänger troligtvis samman med en mängd faktorer där en viktig faktor är att man starkt kan relatera sig till "Pokémonsen". Många barn, och vuxna, känner igen dem från TV-serien och Nintendos Game Boy-spel. Dessutom är det någonting som man kan göra tillsammans med andra. Många föräldrar spelar nu med sina barn och kompisar kan vara ute i timmar och leka tillsammans. En annan bidragande orsak tror jag även hänger ihop med att man använder sig av en blandad verklighet, så kallad ”augmented reality”. Olika Pokémon dyker upp både hemma hos oss själva och ute på stan. Att vi dessutom kan spela det med våra egna mobiltelefoner gör ju sitt till. Det är enkel vardagsteknik som vi alla hanterar och som inte kräver några specialistkunskaper. Men, detta är bara sådant som jag, utifrån tidigare erfarenheter, hypotetiskt gissar har ett samband. Det måste givetvis undersökas vidare avseende just det här spelet. 

På vilket vis relaterar spelet till din forskning?

– Min tidigare forskning har fokuserat på hur vi individer, genom att använda vardagsteknik, som mobiltelefoner och liknande, kan skapa och generera nytta. Detta genom att använda dem till saker som de ursprungligen inte ens var tänkta att användas till, som exempelvis mobiltelefonen. Den var ursprungligen byggd för att tala i och när så det  möjligheten dök upp att även skicka textmeddelanden, sms, hände något oväntat. Detta har kommit att i hög grad påverka utvecklingen av dagens mobiltelefoner. Jag har även studerat fenomenet "co-creation", samskapande, där exempelvis ett företag och en grupp användare eller konsumenter sluter samman för att utveckla och skapa ett ömsesidigt värde. Mitt, och miljoner andra spelares, deltagande i utvecklingen av innehållet i spelet Ingress kan sägas vara en form av sådan co-creation. Min avhandling handlade dessutom om att studera vad det är som motiverar individer att delta och att relatera till systemutvecklingsprojekt utan någon som helst ekonomisk ersättning och utan att någon egentligen bett dem om det.

Spelar du själv Pokémon Go?

– Ja, självklart! Dock inte lika ofta som jag spelar Ingress, det spelet har jag på dagligen. Pokémon Go däremot saknar fortfarande flera av de speldesignelement som finns i Ingress. Men de kanske dyker upp, vem vet.

Vad betyder medias uppmärksamhet för dig och din forskning?

– En förhoppning är givetvis att detta kan locka och motivera bidrag för fortsatt forskning inom detta tema även här i Borås.

I media

Carina Hallqvists roll kring Pokémon Go har uppmärksammats av bland annat P4 Sjuhärad, Expressen/GT och SVT (visas inom kort). 

Lyssna på radiointervjun med Carina Hallqvist på P4 Sjuhärad

Läs mer

Mer om spelet Ingress (Wikipedia)

Mer om Pokémon Go (Wikipedia)

Mer om Carina Hallqvist forskning vid Högskolan i Borås

Text och foto: Solveig Klug
Porträttfoto: Henrik Bengtsson