Huvudmeny
Dekorationsbild.

2016-08-22 11:00

Inblicksfrågan: Vad gör jag om jag blir kränkt av en student?


Om jag som lärare blir kränkt eller illa behandlad av en student, vad gör jag då? Vad finns det för rutiner och stöd i sådana fall?

Birgitta Alfraeus, HR-chef, svarar:

– Det första personen bör göra är att kontakta närmaste chef. Då får de resonera om vad det är för händelse och kränkning. Om man kan konstatera att studenten stört eller hindrat undervisningen, alternativt utsatt läraren för trakasserier enligt diskrimineringslagen så kan detta anmälas till rektor som ett disciplinärende. Stöd för detta finns inom Verksamhetsstöd, vi har bland annat högskolans jurist och vi på HR kopplas ofta in i sådana ärenden.

Läs mer

Läs mer i Arbetsmiljöhandboken.

Har du en fråga till Inblick?

Du vet väl att du kan ställa dina egna frågor till oss på Inblicksredaktionen.

Text: Solveig Klug
Foto: Colourbox