Huvudmeny

2016-08-25 08:42

Säg hej till våra nya medarbetare!


Med jämna mellanrum får vi nya medarbetare på akademin och ibland kan det vara svårt att hålla koll på vad alla gör. ”Säg hej till våra nya medarbetare” är ett sätt att samla och välkomna nya ansikten.

Verksamhetsstöd

Hillevi Hansson – administratör som främst kommer arbeta med administrativt ledningsstöd. Hon börjar sin tjänst, som är på 100 procent, den 1 september. Hillevi kommer närmast från Swedac.

Sofia Zetterlund – administratör med fokus på VFU, utbildningshandläggning och Ladok.  Hon tar över efter Yvonne Granqvist Schultz som slutat och tjänsten är på 100 procent. Sofia kommer närmast från SÄS där hon arbetade som sjuksköterska.

 

Sektionen för akut- och prehospital vård samt medicinsk teknik

Andreas Dehre – adjunkt inom specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot ambulanssjukvård. Tjänsten är på 100 procent. Andreas kommer närmast från ambulanssjulvården i Göteborg. 

Anne Flodén – adjungerad lektor inom akutsjukvård med inriktning mot anestesi om 20 procent. Anne arbetar även som anestesisjuksköterska på SÄS.

 

Sektionen för arbetsliv och välfärd

Jonas Westman – adjunkt inom OPUS och administratörsprogrammet sedan i våras. Tjänsten är på 100 procent. Jonas kommer närmast från GU där han tagit en master i sociologi.

Sara Esbjörnsson – adjunkt inom ledarskapsutbildningen för chefer i äldreomsorgen och vård- och omsorgsadministration. Tjänsten är på 50 %. Sara arbetar också som förbättringsledare i Borås Stad.

 

Sektionen för vårdvetenskap

Rose-Marie Johansson – adjunkt som främst kommer arbeta inom sjuksköterskeutbildningen. Hon tar över efter Leane Johansson som går i pension, men är kvar på timmar. Tjänsten är på 100 %. Rose-Marie kommer närmast från psykiatrisk öppenvård i Alingsås

Malin Jakobsson – adjunkt som främst kommer arbeta inom sjuksköterskeutbildningen. Tjänsten är på 100 procent. Malin är distrikt- och barnsjuksköterska och har närmast arbetat som skolsköterska i Borås.

Angela Bångsbo – adjunkt inom sjuksköterskeutbildningen på 25 procent. Angela har även ett uppdrag som samordnare på FOU-Sjuhärad och doktorerar vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg.

Sandra Weineland – adjunkt med fokus på den fristående distanskursen i vetenskaplig teori och metod om 15 hp. Tjänsten är på 25 procent. Sandra arbetar även som psykolog på vårdcentral i Borås och hon är disputerad i psykologi.

 

Sektionen för vårdvetenskap samt sexuell och reproduktiv hälsa

Maria Claesson – kommer främst arbeta inom sjuksköterskeutbildningen, bland annat som klinisk adjunkt på OrtopedUVA. Tjänsten är på 100 %. Maria tar över efter Kerstin Dahlbom, som är kvar på timmar. Maria har tidigare arbetat som medicinsk ledningsansvarig för skolsjuksköterskorna i Borås Stad. 

 

 

Varmt välkomna!