Huvudmeny

2016-08-15 08:30

Särskilt pedagogiskt stöd – rekommendationer till lärare


Har du studenter som är i behov av särskilt pedagogiskt stöd? Vi träffar Anita Lindahl, samordnare för studenter med funktionsnedsättning, och pratar om vilket stöd studenter kan få och det nya administrativa system där studenter ansöker om stöd.

Fakta
Nais, Nationellt administrations- och informationssystem för samordnare, införs vid Högskolan i Borås från och med 15 augusti 2016. Studenten måste vara registrerad vid lärosätet för att kunna göra sin ansökan. Läs mer på nais.uhr.se (extern länk).

– Det finns många olika former av stöd som studenter med en varaktig funktionsnedsättning har rätt till, och det är viktigt att de kontaktar oss tidigt under sin studietid för att få rätt hjälp från första början, säger Anita Lindahl.

Nais, Nationellt administrations- och informationssystem för samordnare, är ett nationellt system som Högskolan i Borås använder från och med den 15 augusti. I systemet ska studenter med varaktig funktionsnedsättning ansöka om att få särskilt pedagogiskt stöd i studier vid svenska universitet och högskolor.

– Via Nais kan studenterna enkelt och tryggt ansöka om stöd, skicka in sina intyg och även få sitt beslut. Men själva grundfrågan har inte förändrats, det är samma stöd som ges, och jag och dyslexipedagog Carola Lindbom arbetar fortfarande utifrån samma regler och tankar som tidigare, berättar Anita Lindahl.

– Med systemet har vi dock fått en säkrare kanal in, det är färre som kan ta del av de känsliga uppgifter som det många gånger handlar om.

Vad behöver jag som lärare veta?

– Det är bra att känna till att studenter med varaktiga funktionsnedsättningar har rätt att ansöka om stöd. Om du har studenter som har svårigheter med studierna kanske du kan fråga om de har någon form av funktionsnedsättning och berätta för dem att det finns möjlighet att få hjälp och hänvisa dem vidare. Du kan hänvisa dem antingen direkt till systemet Nais eller till mig och Carola Lindbom.

– Det är viktigt att poängtera att du som lärare inte kommer att behöva använda dig av själva systemet, utan det är via studenten som du får ta del av beslutet och rekommendationerna.

– En student som får beslut om särskilt pedagogiskt stöd får alltid ett dokument på detta, där också rekommendationer som ska beslutas av kursansvarig lärare/examinator finns med. Dokumentationen ska studenten kunna visa upp vid förfrågan. Våra rekommendationer kan t.ex. handla om förlängd examinationstid vid inlämningsuppgifter, vilket är ett beslut som fattas av kursansvarig lärare/examinator. I beslutet som studenten får står det också vilket ansvar studenterna har, men också vilket ansvar akademin har.

Vad innebär en varaktig funktionsnedsättning?

– Det är ett begrepp som innefattar både fysiska och psykiska begränsningar som kan leda till hinder i studiesituationen eller högskolemiljön. Det kan bl.a. handla om dyslexi, ett rörelsehinder t.ex. cp-skada, en kronisk sjukdom t.ex. epilepsi, en psykisk begränsning t.ex. kronisk depression, en funktionsnedsättning inom autismspektrum-området.

– Ibland är det svåra gränsdragningar, men det är viktigt att se till ordet ”varaktigt” – funktionsnedsättningen ska varat mer än sex månader utan att det går att se kommande förbättringar inom en nära framtid, förtydligar Anita Lindahl.

Vilken form av stöd kan studenterna få?

– Det finns många former av stöd, och några av de vanligaste är:

  • Anteckningsstöd
  • Assistans
  • Handledning
  • Mentor
  • Inläst kurslitteratur
  • Utbildningstolkning
  • Särskilda arrangemang i undervisningen, t.ex. anpassningar av examination och anpassad studiegång

Mer information

Vid frågor kontakta:
Anita Lindahl, samordnare för studenter med funktionsnedsättning
Carola Lindbom, dyslexipedagog

Text: Johanna Avadahl
Foto: Anna Sigge