Huvudmeny

2016-08-15 08:30

Särskilt pedagogiskt stöd för dig som är student


Vet du att du som har en varaktig funktionsnedsättning och är student på Högskolan i Borås kan få stöd under din studietid? Vi har träffat Anita Lindahl, samordnare för studenter med funktionsnedsättning, för att prata om vilket stöd du som student kan få och hur du ansöker.

Fakta
Nais, Nationellt administrations- och informationssystem för samordnare, införs vid Högskolan i Borås från och med 15 augusti 2016. Du måste vara registrerad vid lärosätet för att kunna göra din ansökan. Läs mer på nais.uhr.se (extern länk).

– Det finns många olika former av stöd som studenter med en varaktig funktionsnedsättning har rätt till, och det är viktigt att de kontaktar oss tidigt under sin studietid för att få rätt hjälp från första början, säger Anita Lindahl.

Via det nya systemet Nais, Nationellt administrations- och informationssystem för samordnare, är det numera enkelt för studenter att ansöka om särskilt pedagogiskt stöd. Från och med 15 augusti använder även Högskolan i Borås det nationella systemet.
– Via Nais kan studenterna enkelt och tryggt ansöka om stöd, skicka in sina intyg och även få sitt beslut. Men själva grundfrågan har inte förändrats, det är samma stöd som ges, och jag och dyslexipedagog Carola Lindbom arbetar fortfarande utifrån samma regler och tankar som tidigare.

– För oss är det fortfarande viktigt att träffa och prata med de studenter som ansöker om stöd, men med systemet har vi fått en säkrare kanal in. Det är färre som kan ta del av de känsliga uppgifter som det många gånger handlar om.

Vad innebär en varaktig funktionsnedsättning?

– Det är ett begrepp som innefattar både fysiska och psykiska begränsningar som kan leda till hinder i studiesituationen eller högskolemiljön. Det kan bl.a. handla om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, ett rörelsehinder t.ex. cp-skada, en kronisk sjukdom t.ex. epilepsi, en psykisk begränsning t.ex. kronisk depression, en funktionsnedsättning inom autismspektrum-området.

– Ibland är det svåra gränsdragningar, men det är viktigt att se till ordet ”varaktigt” – funktionsnedsättningen ska ha varat mer än sex månader utan att det går att se kommande förbättringar inom en nära framtid, förtydligar Anita Lindahl.

Vilken form av stöd kan jag som student få?

– Det finns många former av stöd, och några av de vanligaste är:

  • Anteckningsstöd
  • Assistans
  • Handledning
  • Mentor
  • Inläst kurslitteratur
  • Utbildningstolkning
  • Särskilda arrangemang i undervisningen, t.ex. anpassningar av examination och anpassad studiegång

Vad behöver jag som student tänka på?

– Det är viktigt att komma ihåg att du måste ha dina intyg tillgängliga digitalt innan du kan göra din ansökan. Dessa måste nämligen bifogas till din digitala ansökan.

– Självklart kan du fortfarande kontakta oss direkt om du har frågor, men själva ansökan ska gå via systemet.

Läs mer

Läs mer om stöd vid funktionsnedsättning och hitta kontaktuppgifter.

Läs mer om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och hitta kontaktuppgifter. 

Text: Johanna Avadahl
Foto: Anna Sigge