Huvudmeny

2016-08-18 13:27

Webbplatsen görs om utifrån ny inriktning


Från augusti och framåt arbetar vi på FoU Sjuhärad Välfärd med att göra om vår webbplats. Utgångspunkten är den nya inriktningen med fokus på socialtjänstens verksamheter och utmaningar.

FoU Sjuhärad Välfärd (FoUS) arbetar från hösten 2016 med ett nytt verksamhetsprogram som sträcker sig fram till 2020. Den nya inriktningen handlar framför allt om de utmaningar som socialtjänsten möter i sina verksamheter. 

Ett nytt flerårigt avtal med ägarparterna  samma åtta kommuner som tidigare samt Högskolan i Borås  har sänts ut till huvudmännen för beslut. Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har rekommenderat kommunerna att underteckna det nya avtalet. 

För att den nya inriktningen ska återspeglas på FoU Sjuhärad Välfärds webbplats gör vi just nu en översyn av allt innehåll. Texter tas bort och skrivs om, nya texter tillkommer och i viss mån förändrar vi även navigeringen med menyer, rubriker och undersidor.

Högskolans webbplats
Omgörningen anpassas också till förändringar på Högskolan i Borås webbplats, eftersom FoUS tillhör den och använder samma webbsystem.

Porträttbild på Margareta Lundberg Rodin– Vi hoppas att besökarna på FoU Sjuhärad Välfärds webbplats har överseende med att det kan vara svårt att hitta under en period, säger tf. verksamhetschef Margareta Lundberg Rodin. Men vi tycker att det är angeläget att göra en större översyn i samband med den nya inriktningen och vi vill dessutom ta ett helhetsgrepp på hela webbplatsen samtidigt. 

– Under omgörningen uppmanar vi de besökare som inte hittar den information de söker att ta kontakt med någon av oss som arbetar på FoUS istället, per mejl eller telefon, säger Margareta Lundberg Rodin. 

Läs mer om FoU Sjuhärad Välfärds nya inriktning i nyhetsbrev 2:2016

Ev. frågor kring webbomgörningen mejlas till FoUS:s kommunikatör Pia Mattzon

Kontaktuppgifter till samtliga medarbetare finns här.