Huvudmeny

2016-12-21 11:00

ArcInTexETN – projektet med galna idéer för framtiden


Vad har champinjoner och arkitektur gemensamt? Och vad sägs om att digitalt kunna byta färg eller mönster på dina kläder, istället för att köpa nya? Det EU-finansierade ArcInTexETN–projektet har nu kommit halvvägs och doktoranderna arbetar för fullt med sina forskningsområden.

ArcInTexETN är ett EU-finansierat projekt där målet är att hitta nya former för att leva och bo mer hållbart genom att koppla ihop arkitektur, interaktionsdesign och textil. Representanter från EU besökte Borås i slutet av november för att utvärdera projektet, som nu kommit halvvägs, och från EU:s sida är man nöjd med utvecklingen.

– Det vi ser är exempel på framtiden, säger Mervi Himanen, expertutvärderare från EU som själv har ett långt akademiskt förflutet inom såväl det textila området som från ingenjörs- och datavetenskap och arkitektur. 

3D-utskrivna skor, svamp-DNA som designstöd och nya sätt att byta kläder

Det är totalt 15 unga doktorander från hela världen som jobbar tillsammans i ArcInTexETN. Deras bakgrund är inom antingen arkitektur, textil och mode eller interaktionsdesign.

Angella Mackey från Kanada ingår i projektet och befinner sig på Philips Research i Eindhoven i Holland. Hon har de senaste åtta månaderna klätt sig i gröna kläder. Varje dag. Orsaken har att göra med hennes forskning. Hon varierar sin klädsel med hjälp av en app i mobiltelefonen.
– Jag använder mina kläder som en ”green screen” och så har jag en så kallad chroma key-app i min smarta telefon som jag använder för att byta mönster och färger på mina kläder, berättar Angella Mackey. Därefter postar jag bilderna på mitt Instagramkonto för att undersöka hur det skulle kunna fungera i verkligheten.

En annan doktorand i projektet är arkitekten Bastian Beyer från Tyskland. Han befinner sig på Royal College of Art i London där han i sin forskning undersöker olika tekniker för att använda levande organismer i designprocesser inom arkitektur. Han undersöker hur syntesbiologi – som kombinerar binär kodning (digital kodning) och syntetisk kodning (DNA-kod) – skulle kunna leda till utveckling av nya innovativa material och nya designstrategier.
– Jag undersöker hur jag skulle kunna designa med hjälp av levande organismer genom att studera svampars tillväxt och beteende och vilken sorts struktur svampen genererar, förklarar Bastian Beyer.

USA-födde doktoranden Troy Nachtigall är uppvuxen i Italien och bedriver sin forskning på Eindhovens Tekniska Universitet i Holland. Hans forskning rör sig kring idén om att kläder och accessoarer inte bara handlar om hur en kropp kläs, utan att kläder och accessoarer också har bäring på hur en kropp rör sig men också på samhället i stort. Han har utvecklat en teknik där han med hjälp av en 3D-skrivare kan producera skosulor som är helt anpassade för varje individ.

–Jag har också skrivit ut en hel outfit till Jet Bussemaker, Hollands kultur- och utbildningsminister. Det gjorde jag tillsammans med kollegor från industridesignavdelningen på Wearable Senses Lab vid Eindhovens Tekniska Universitet. Jag tror att framtidens mode är flexibelt och anpassningsbart, både när det handlar om produktion och om hur kläder ”beter sig” på en kropp, säger Troy Nachtigall. 

Om ArcInTexETN
ArcInTexETN finansieras av Europeiska Unionens ramprogram Horizon 2020 under Marie Skłodowska–Curie actions enligt bidragsavtal 642328.

Det är Textilhögskolan som är koordinatör för ArcInTexETN. 

I ArcInTexETN-konsortiet ingår dessutom fem andra universitet och två företag. 

Ett välutbildat avantgarde inom konstnärlig forskning

Forskningen är tvärvetenskaplig på flera sätt. Dels arbetar varje doktorand på sin egen avhandling men de är också indelade i tre forskargrupper där deras kunskaper blandas. Ett gemensamt arbete utifrån tre perspektiv bedrivs parallellet med den individuella forskningen och de tre perspektiven är byggnad, interiör och kropp. Dessutom är ett av syftena med EU:s träningsnätverk – ETN står för European Training Network – att doktoranderna ska resa runt och till stor del bedriva sin forskning på resande fot.

– Vi är banbrytande på så sätt att vi håller på och formerar en ny modell för en sorts nomadisk doktorandträning inom vårt område, menar Lars Hallnäs, som är projektledare för hela projektet och professor på Högskolan i Borås.

– Ett avantgarde på resande fot inom den konstnärliga forskningen.  

Läs mer

  • Se en film om 3D-kläderna som Troy Nachtigall och hans kolleger vid Eindhovens Tekniska universitet skapat (engelsk version).
  • Följ Angella Mackey och hennes klädexperiment på Instagram.
  • Följ alla doktorander på deras blogg och på Instagram.
  • Läs mer om ArcInTexETN

Text: Elisabeth Eliason
Foto: Jennie Olsson, Angella Mackey, Troy Nachtigall, Elisabeth Eliason