Doktorander till ny forskarutbildning inom vård - Nyheter - Högskolan i Borås
Huvudmeny
Kliniskt träningscentrum vid Högskolan i Borås

2016-12-22 07:30

Doktorander till ny forskarutbildning inom vård


Högskolan i Borås satsar på en ny forskarutbildning inom vårdvetenskap för att möta de vårdutmaningar som samhället står inför. I början av 2017 kommer sex doktorandtjänster att utlysas inom det nyinrättade området Människan i vården.

I våras tilldelades Högskolan i Borås examensrättigheter på forskarnivå inom ytterligare ett område – Människan i vården. Inom kort är en ny forskarutbildning ett faktum. Satsningen ska bidra till att göra vården mer mänsklig, trygg och säker för patienter, patienters närstående samt vård- och omsorgspersonal.

I februari kommer sex doktorandtjänster att utlysas till den nya forskarutbildningen som startar i april.

Bli doktorand inom Människan i vården
För att bli antagen krävs examen på avancerad nivå inom ämnet vårdvetenskap eller ett närliggande ämne som bedöms relevant. Forskarutbildningen är fyraårig, men i normalfallet engageras doktoranden i undervisning eller annat institutionsarbete om 20 procent av sin tjänst, vilket innebär totalt fem års studietid. Utbildningen omfattar 60 högskolepoäng doktorandkurser och 180 högskolepoäng eget avhandlingsarbete. En huvudhandledare och minst en biträdande handledare leder, stödjer och utmanar doktoranden under studietiden.

– Det här en strategiskt viktig satsning, inte bara för oss vid Högskolan i Borås utan för samhället i stort. Vi har ett nära samarbete med Södra Älvsborgs sjukhus och inom prehospital akutsjukvård är vi nationellt ledande. Vi har mycket att bidra med, säger Lotta Dalheim Englund, chef för Akademin för vård, arbetsliv och välfärd vid Högskolan i Borås.

Nuvarande doktorander erbjuds plats i Borås 

Högskolan har sedan flera år tillbaka bedrivit framstående forskning inom vårdvetenskap och har en rik forskningsmiljö inom ämnet. Redan idag är doktorander en del av den miljön även om de fram tills nu varit inskrivna vid andra lärosäten. Från och med april kan de erbjudas plats i Borås. Målsättningen är på sikt att utbilda 20 doktorander i egen regi.

Totalt har Högskolan i Borås har fem examensrättigheter att bedriva forskarutbildning inom fyra områden: Biblioteks- och informationsvetenskap, Människan i vården, Resursåtervinning samt Textil och mode (generell och konstnärlig).

För mer information, kontakta

Lotta Dalheim Englund, chef för akademin för vård, arbetsliv och välfärd vid Högskolan i Borås, lotta.englund@hb.se, 0731-51 39 46.

Gunilla Carlsson, studierektor för forskarutbildningen Människan i vården vid Högskolan i Borås, gunilla.carlsson@hb.se, 0707-732273.

Läs mer

Högskolan i Borås får forskarrättigheter inom Människan i vården

Forskning visar stora brister i patientundervisande arbete

Boråsforskare del av uppmärksammat projekt

Öppet sinne hos ambulanspersonal kan rädda liv

Kommunicera mera för en bättre äldrevård

Sjukvårdare upplever dubbla lojaliteter

Barn med andningsstöd - personlig assistans ingen självklarhet

Hon ger cancersjuka barn en röst

Vård på vårdcentral eller akuten?

Lyssna på barnen och lindra rädslan vid nålstick i vården

Text: Rebecca Lindholm
Foto: Suss Wilén