Huvudmeny

2016-02-05 11:10

Biokompositer framtiden för bilindustrin


Syftet med workshopen som anordnades den 3 februari 2016 var att knyta kontakter forskare och företag sinsemellan och att visa på de nya möjligheter som finns för bilindustrin när det kommer till biobaserade material. Konceptbilen Biofore är ett bra exempel på vad man kan göra på området då den till stor del är tillverkad av biokompositer.

Under workshopen "Biomaterial och naturfibrer - nya material för bilindustrin" den 3 februari samlades representanter för bilindustrin, bilindustrins leverantörer, universitet och institut samt företag och aktörer med intresse för nya biobaserade material. Workshopen arrangerades av LIGHTer i samarbete med Högskolan i Borås.

LIGHTer är en nationell branschöverskridande lättviktsarena med syfte att skapa konkurrenskraft åt svensk industri. LIGHTer driver det strategiska innovationsområdet Lättvikt med stöd från Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Bland föreläsarna vid workshoppen fanns representanter från bl.a. Volvo Cars, forskningsinstituten Swerea och Innventia, samt flera företag som utvecklar biobaserade kompositmaterial.

Läs mer i pressmeddelandet inför pressträffen.

Text: Ida Borenstein
Film: Filip Asphäll