Huvudmeny

2016-02-24 08:00

Brinner för äldreomsorgen


Att lyssna på patienter och vårdare är en förutsättning för att komma framåt, det anser Karin Josefsson, docent inom vårdvetenskap.

Karin Josefsson började sin karriär som outbildat vårdbiträde och sedan dess har hennes utbildning och arbete präglats av vård och omsorg för de äldre. Hon är legitimerad sjuksköterska, och gymnasielärare inom vård och har bland annat arbetat som vetenskaplig sekreterare på nationell nivå med särskilt ansvar för forsknings- och äldrevårdsfrågor. Förutom arbete och utbildning har hon också varit anhörigvårdare till sin mamma i åtta år. 2006 disputerade Karin inom klinisk äldreforskning på Karolinska institutet. Att bli docent var inget hon hade planerat.

– Det har varit min nyfikenhet och glädje som styrt mig, att studera och besvara frågor. Och jag älskar att skriva, så många vetenskapliga artiklar har det blivit. En anställningsgrupp vid Mälardalens högskola uppmanade mig att ansöka om oavlönad docentur, vilken jag gjorde. Men nu arbetar jag målmedvetet för att nå meriter som räcker för en professur. Karin Josefsson

Äldre människor är en utsatt grupp

– Min forskning handlar om äldrevård och hemsjukvård, främst inom kommunens äldreomsorg. Tidigare har min forskning handlat mycket om sjuksköterskans roll inom äldrevården, men på senare tid har jag även ägnat forskning om patienter och anhöriga.

I medier hör vi ofta om klagomål inom äldrevården, till exempel om personalbrist och mat som inte uppskattas av äldre. Karin tycker att vi borde lyssna mer på patienter och vårdare, hon anser också att äldre människor har varit en utsatt grupp i decennier.

­– Hur äldre vårdas i dag visar vilket land vi lever i. När jag arbetade i Kina, påmindes jag om att vi i Sverige har kommit långt i utvecklingen av äldreomsorgen, men om vi fortsätter som vi gör i dag så kommer vi att gå åt motsatt håll. Vi måste prioritera vård och omsorg för de äldre. Jag tror att en faktor till varför det ser ut som det gör i dag, är att vi inte lyssnar tillräckligt på de som faktiskt jobbar inom äldrevården. Vi måste också våga tala sanning om de faktiska problem som är utan att hitta syndabockar, för att kunna förbättra. Jag tror också att om man vill göra saker bättre, behöver man se bakåt, historiskt, på vad som lett det till hur det ser ut i dag, och hur vi kan göra det bättre för de äldre och inte sämre.

Viktigt att nå ut med forskningen

Karin Josefsson har publicerat många vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar och böcker, som hon har varit ute i olika verksamheter och föreläst om.Människan i vården
På Högskolan i Borås bedriver vi forskning som visar på lösningar som förändrar samhället till det bättre. Vår forskning inom Människan i vården fokuserar på patienten och den som ger vård. Vi sätter också fokus på patientens närstående, vårdstudenter och deras lärande samt på den ledning och organisering som sker inom vården. Läs mer om högskolans forskning inom Människan i vården.

– Jag tycker det är viktigt att forskningen ska komma samhället till nytta och inte samlas på hög på mitt kontor. Det arbete jag gör, vill jag ska komma människan inom vården till godo, därför är det viktigt att samhället får ta del av min forskning.

Till hösten ska Karin vara programansvarig för en ny utbildning inom vårdvetenskap på Högskolan i Borås: ”Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning på vård av äldre”. Det är något som Karin ser mycket fram emot.

– Den utbildningen passar mig som handen i handsken. All min forskning handlar om just det här, jag kommer kunna dela med mig av både kunskap och erfarenhet till studenterna. Det ska också bli roligt att vara med att starta upp utbildningen tillsammans med kompetenta kollegor.

Läs mer om Karins forskning.

Text: Annie Klasén
Foto: Colourbox