Huvudmeny
Peter Serrander, Fristad Bygg, Agnes Nagy, Högskolan i Borås och Fredrik Johansson, NCC Construction

2016-02-26 08:00

Byggingenjör – ett jobb för framtiden


I början av februari presenterade Arbetsförmedlingen en rapport som beskrev vilka yrkesgrupper det är stor efterfrågan av på den svenska arbetsmarknaden. Några av de yrken som är i behov av arbetskraft i framtiden är ingenjör, lärare och sjuksköterska. Högskolan i Borås erbjuder flera utbildningar inriktade på just dessa yrken, som till exempel byggnadsingenjör.

Byggingenjörsprogrammet vid Högskolan i Borås arbetar sedan en lång tid tillbaka tätt med byggbranschens olika aktörer. Studierektor Kimmo Kurkinen och andra nyckelpersoner inom utbildningen träffar regelbundet företag från näringslivet i ett branschråd.

– Syftet med rådet är att företag ska ges möjlighet att hjälpa till att utveckla utbildningen genom att berätta vad de vill att studenterna ska kunna när de kommer ut i arbetslivet, samt agera bollplank när programrådet utvecklar utbildningen, säger Fredrik Johansson, avdelningschef för Hus Väst på NCC Construction.

– Det nära samarbetet gör att studenter och företag träffas redan från den dag studenterna börjar sin utbildning och har sedan en nära relation genom utbildningen. Företagen assisterar utbildningen genom att erbjuda praktikplatser, studiebesök, uppgifter relaterade till yrket och möjlighet att skriva examensarbeten tillsammans med dem. Detta samarbete erbjuder även en byggpub där studenter och företag möts och kan knyta kontakter inför framtiden, säger Börje Hellqvist, programansvarig på byggingenjörsprogrammet.

Stimulerande arbete

När branschrådet träffades i februari 2016 Fredrik Johansson på plats.

– Att vara byggnadsingenjör är ett stimulerande jobb eftersom man aldrig bygger samma sak mer än en gång. Det krävs en ingenjör i alla led av projektet. Man kan antingen specialisera sig inom något speciellt eller vara mångsidig och kunna vara med i alla delar av projektet. Byggnadsingenjörsprogrammet ger en bra grund för att själv kunna välja det senare i arbetslivet.

– Byggnadsingenjörsstudenter från Borås står ut, de är mycket mer förberedda på yrkeslivet, fortsätter han.

Peter Serrander från Fristad Bygg instämmer:

– Byggnadsingenjörer blir dessutom de bästa projektledarna, de är stresståliga och finns på plats trots väder och vind.

Ökat behov och nya miljökrav

Anledningen till att det är stort behov av arbetskraft inom byggbranschen just nu är att det varit låg produktion av byggande i flera år. Det har byggts både lite bostäder och skett liten utbyggnad av infrastrukturen. Dessutom finns det behov av andra slags byggen idag, till exempel studentbostäder och asylboenden, som inte behövts förut i samma utsträckning.

– Energi- och miljökraven har också hårdnat idag jämfört med tidigare. Det innebär att flera val i bygget blir mer miljöinriktade såsom vilket material och vilka kemikalier som ska användas i produktionen. Det finns flera personer i varje projekt som jobbar med och har specialiserat sig på miljöfrågorna. Dessutom efterfrågas hållbara byggen i allt större utsträckning nu än förr. Här erbjuder Högskolan i Borås ett magisterprogram inriktat på hållbart samhällsbyggande, berättar Fredrik Johansson.

Läs mer

Läs mer om byggingenjörsprogrammet vid Högskolan i Borås.

Text och foto: Josefine Bjuvefors