Huvudmeny

2016-02-10 19:06

Controllerrollen delad under året


Från och med 1 februari har vi två controllers på A3. Thomas Johansson som tidigare arbetat heltid som akademicontroller har tjänstledigt cirka 50 procent och därmed kommer Cecilia Sönströd in på den andra halvan. De delar upp tjänsten i en finansiell del och en verksamhetsdel.

Thomas Johansson– Det blir en naturlig skiljelinje och vi tror att vi ska kunna driva processerna framåt precis som vi har gjort tidigare, säger Thomas Johansson.

Han ansvarar fortsättningsvis för finansiella frågor som budgetprocess, kompetensförsörjningsplan och lönerevision. Cecilia Sönströd, å andra sidan, ansvarar för verksamhetsdelen. I den ingår exempelvis verksamhetsplan, utbildningsstrategi och principer för tjänsteplanering.

Uppdrag med likheter ger fördelar
Sedan innan arbetar Cecilia Sönströd som utbildningssamordnare för A3 och som adjunktdoktorand på Sektionen för informationsteknologi. Det är uppdrag som hon kan kombinera med det nya.

Cecilia Sönströd

– Måndag till torsdag sitter jag i D432 och ägnar mig åt controllersysslan och utbildningssamordning. Dessa uppdrag är tillsammans på 80 procent. Uppdragen går in i varandra vilket jag tror är en fördel, säger hon.

Hur reagerade när du fick frågan om att arbeta som controller?
– Jag kände omedelbart att det var väldigt spännande och intressant! Jag tror att det kommer att vara utvecklande samtidigt som jag tror att jag kommer kunna bidra till att vi arbetar effektivt och strukturerat med akademins verksamhet.

Thomas Johansson finns på plats på högskolan jämna veckor. Både Thomas Johansson och Cecilia Sönströd ingår i akademins ledningsråd, varannan tisdagförmiddag jämna veckor. 

Text: Rebecca Lindholm
Bilder: Henrik Bengtsson och Suss Wilén