Huvudmeny

2016-02-19 11:00

Förändringar inom Akademistöds organisation


Den 1 mars går de fem medarbetare på avdelningen Akademistöd som arbetar med system, KronoX och Pingpong, över till avdelningen Utbildningsstöd.

– Syftet med förändringen är att samla det huvudsakliga studieadministrativa systemstödet inom en avdelning, det vill säga Utbildningsstöd, förklarar Karin Cardell, som är förvaltningschef.

Samtidigt byter den personalgrupp inom Akademistöd som idag utgör Internationella koordinatorer namn till International Office. Namnbytet görs för att underlätta i kommunikationen med studenter och personal samt för internationella partners.

– Det blir tydligare för studenter vart de ska vända sig när de har frågor om utbytesstudier och för högskolans internationella samarbetspartners blir det också enklare, säger Kicki Player Pellby som är samordnare för de internationella koordinatorerna.

Arbetet med att rekrytera en ny avdelningschef till Akademistöd är nu igång och en annons ligger ute med sista ansökningsdag den 22 februari.

Text: Solveig Klug