Huvudmeny

2016-02-16 16:30

Handelslabbet har byggts om


I takt med att SIIR växer har det funnits behov av att utvidga Handelslabbet för att kunna ta emot större grupper samt utöka testytan. Därför har labbet byggts om i befintliga lokaler.

Labbmiljö liknande en butik

 - Det känns bra att kunna visa upp våra it-piloter på ett bättre sätt samt att vi nu också kommer att kunna använda Handelslabbet som möteslokal, säger Camilla Carlsson, koordinator vid SIIR.

- Vi har varit lite trångbodda och det har inte varit optimalt när vi har haft större grupper på besök. Nu kan vi ta emot upp till 20 personer i varje grupp, vilket inte är ett ovanligt önskemål. Dessutom är det lättare att avgränsa lokalen nu, vid t ex testverksamhet.

Läs mer om att besöka labbet.

Interör från ett handelslabb

Interör från ett handelslabb

 

Interör från ett handelslabb