Huvudmeny
Gunilla Carlsson, Helena Francke och Ilona Sárvári Horváth.

2016-02-22 08:00

De vill skapa gränssnitt mellan kollegiet och ledningen


Deras uppdrag är att stötta och samordna forskningen vid Högskolan i Borås. Men hur fungerar egentligen forskningssamordnarnas arbete?

Sedan ett drygt halvår tillbaka har Ilona Sárvári Horváth, Helena Francke och Gunilla Carlsson haft sina nya roller i var och en av högskolans tre akademier. Som forskningssamordnare är de rådgivare i forskarfrågor till akademicheferna och medlemmar i forskarrådet.

– Det är en intressant och utmanande uppgift där vi arbetar nära forskare och strävar efter att skapa gränssnitt mellan kollegiet och ledningen, säger Helena Francke som är forskningssamordnare i A3.

Målet är att stötta forskningen, skapa mötesplatser inom akademierna, öka antalet samarbeten och sprida information på bästa sätt.

– Men vi är fortfarande inne i uppstartsfasen. Hittills har vi fokuserat på att hitta en samverkan inom akademierna. Därefter är målet att vidareutveckla vår samverkan över akademigränserna, även om vi redan har ett bra gränsöverskridande arbete. Vi kommer arbeta ännu mer intensivt framöver, säger Helena Francke.

Ilona Sárvári Horváth, forskningssamordnare i A1, håller med.

– Vi försöker hitta bra arbetsformer för varje akademi och det är positivt att vi alla kommer med olika typer av infallsvinklar. Så fort man träffas och börjar prata så dyker det upp nya idéer, säger hon och fortsätter.

– Det är ett arbete som aldrig kommer ta slut, men om bara ett år kommer många saker ha kommit på plats. Ju mer vi lära känna varandra, desto större möjligheter får vi att se synergieffekter och spännande samband.

Stora framtidsutsikter

För att få en ökad samverkan i akademierna så handlar även samordnarnas arbete om att förmedla information till forskarna på Högskolan i Borås.

– Vi bevakar hela tiden forskningsrelaterade händelser som vi sprider vidare information om till personer, både på högskolan och utanför. Det handlar om att vi vill uppmärksamma och uppmuntra våra medarbetare att gå på olika arrangemang som kan tänkas passa dem, eller att uppmärksamma relevanta samarbeten och utlysningar. Men de kan även komma till oss om de har sådan information som de vill sprida vidare, säger Helena Francke.

Ett av högskolans strategiska profilområden är Människan i Vården och där har precis en ansökan om examensrättighet på forskarnivå lämnats in till UKÄ (Universitetskanslerämbetet). Det går helt i linje med den vision som Högskolan i Borås har avseende komplett lärosäte. Det berättar Gunilla Carlsson, forskningssamordnare i A2.

– Vi arbetar inom akademin med att stärka upp vårt profilområde, utveckla våra forskargrupper där avsikten är att underlätta för lärare att bedriva och publicera forskning samt söka externa medel, säger hon.

I vilka frågor kan man ta kontakt med er?

– Som medarbetare på högskolan är det lämpligt att kontakta oss om man vill rådgöra om frågor som rör forskning, framförallt på akademinivå, eller där din fråga rör mer än en sektion eller ett ämne. Vi kan ta med oss strategiska frågor till akademiledningen eller hänvisa vidare till lämplig person, säger Gunilla Carlsson och fortsätter.

– Vi önskar gärna att man tar kontakt med oss. Då får man bättre koll på vilka vi är och vi får lära känna medarbetarna på högskolan.

Text och foto: Martin Högqvist