Huvudmeny
Passagekort vid kortläsare.

2016-02-22 08:00

Inblicksfrågan: Vad gäller för accessen på passagekorten?


Inblicksfrågan handlar denna gång om vad som gäller för accessen på passagekorten för högskolans lokaler.

Stämmer det att alla dörrar har försetts med passagekortsläsare på HB och att all personal får access till samtliga lokaler? Vad är det som gäller?

Christina Lindqvist, fastighetssamordnare, förklarar:

– Näst intill alla dörrar har försetts med kortläsare. Det är ett fåtal dörrar som inte har det, bland annat H6 och D6, men planen är att även de ska få kortläsare. All personal kommer inte att få access till samtliga lokaler. Däremot jobbar vi i förvaltningsgruppen för passersystemet med att ta fram en lösning så att personal kommer in till allmänna lokaler såsom korridorer, fikarum, lärosalar, grupprum, vilorum, med mera. Detta är en fråga vi har lyft med lokalansvariga på respektive akademi och representant från Verksamhetsstöd, och de var eniga i att hitta en sådan lösning.

– Vi jobbar även med att det ska vara enhetligt på samtliga akademier vad gäller öppettider för lokalerna, vart studenterna ska ha behörighet och hur länge studenter ska ha tillgång till lokalerna, beroende på vilken lokaltyp det gäller.

Har du en fråga till oss?

Du vet väl att du kan ställa dina egna frågor till oss på Inblicksredaktionen?

Text och foto: Solveig Klug