Huvudmeny

2016-02-04 07:00

Ingå inte avtal med telefonförsäljare!


Inblicksfrågan handlar denna gång om envisa telefonförsäljare som ringer till medarbetare på högskolan och försöker sälja något eller ingå köpeavtal.

Anders Post.Vad gör jag om det ringer annonsförsäljare eller försäljare av toner till skrivare, tjänster och annat till högskolan eller min avdelning via mig? Anders Post, högskolans upphandlingsjurist, svarar:

– Grundregeln att ha i bakhuvudet är att Högskolan i Borås inte ingår avtal med telefonförsäljare. Inom de flesta områden finns upphandlade avtal som högskolan måste följa, t.ex. inom kontorsmaterial, toner, IT-utrustning/telefoner och möbler. Inom dessa områden sker dessutom samtliga inköp centralt. Var tydlig och tala om för försäljaren att du inte har rätt att ingå avtal och hänvisa till de redan upphandlade avtalen som högskolan är bunden av. Vill försäljaren veta mer om hur man deltar i en upphandling kan du hänvisa till mig, Anders Post, 033-435 40 54.

Vad händer om jag råkar tacka ja till något?

– Vem som har rätt att ingå avtal för högskolans räkning framgår av delegationsordningen. Dock blir högskolan ändå bunden av avtal som enskilda medarbetare ingår, om det inte tydligt framgår för utomstående att personen ifråga inte har rätt att företräda högskolan. Därför är det mycket viktigt att man tydligt tackar nej och hänvisar till de upphandlade avtalen. 

När det gäller annonsförsäljning planeras marknadsföring och annonser långsiktigt. Det bästa är att hänvisa försäljaren till kommunikationschef Ann-Christin Andreasson. Avdelningen Kommunikation samarbetar med mediabyrån Carat när det gäller planering av annonsering.

Text: Solveig Klug
Foto: Henrik Bengtsson och Colourbox