Huvudmeny
Vincent Nierstrasz och Mats Johansson, forskare på Textilhögskolan.

2016-02-18 07:00

Ny forskning kan förändra den framtida textilproduktionen


Textilhögskolans forskare Vincent Nierstrasz och Mats Johansson har påbörjat ett projekt för att utveckla en mer resurseffektiv process för färgning och funktionalisering av textilier. Med hjälp av nya metoder kan de komma att ta ett stort steg framåt inom textilproduktion och miljöpåverkan.

– Om vi lyckas med den här processen innebär det att man kan tillverka mer och mer produkter samtidigt som man använder mindre och mindre kemikalier, säger Vincent Nierstrasz, professor inom textil materialteknologi på Textilhögskolan vid Högskolan i Borås.

Superkritisk koldioxid är en flytande form av koldioxid som uppstår när gasen hålls i, eller över, sin kritiska temperatur och sitt kritiska tryck. Densitet i det tillståndet gör koldioxiden till en vätska. Det ger koldioxiden nya egenskaper.

En av textilbranschens svåra utmaningar inför framtiden är textilproduktionen och dess stora miljöpåverkan. För att råda bot på det har det nederländska företaget DyeCoo utvecklat den resurseffektiva utrustningen Supercritical CO2 dyeing system, vilket innebär att superkritisk koldioxid används för att färga textilierna. Tack vare den nya metoden skulle man kunna spara in på energi, kemikalier och vatten, samtidigt som det producerar produkter av hög kvalitet.

Det är där som forskargruppen Textile Material Technology, bestående av Vincent Nierstrasz och Mats Johansson, kommer in i bilden.

– För att det ska vara intressant i vår forskning behöver vi lägga till fler funktioner. Själva tekniken är inga problem, utan det handlar om att få kemikalierna att fastna i materialet. Det är den stora utmaningen och det är därför vi har ett samarbete med kemikalieföretaget Huntsman, säger Vincent Nierstrasz.

Helt ny teknologi för högskolan

Förutom Huntsman står textilsystemföretaget DyeCoo och Högskolan i Borås som samarbetspartners till forskningsprojektet. Dessutom har projektet tilldelats stipendium av stiftelsen Svensk Textilforskning och TEKO för en investering i labbutrustning.

– Vi är väldigt exalterade. Det här kan leda till en mer effektiv och hållbar framställningsprocess av högkvalitetsprodukter. Det skulle betyda att Högskolan i Borås får en helt ny teknologi som också kan användas i den framtida undervisningen. För oss känns det inspirerande att kunna skapa den länken, konstaterar Mats Johansson, universitetsadjunkt och forskare inom textilteknologi.

Läs mer

10 miljoner till ny teknik – för en renare textilbransch

Text och foto: Martin Högqvist