Huvudmeny
Illustration av Forskarcaféet av Maj Persson.

2016-02-11 08:00

Nytt spännande vårprogram på Forskarcaféet


Utanförskap och exil i historiska perspektiv är vårens tema på Forskarcaféet. Under fyra tisdagar kommer samtalet stå i fokus när forskare från några av Sveriges största universitet föreläser om allt från nazism i 2000-talets Sverige till svenska katolikers utanförskap.

– Jag har höga förväntningar inför vårens program, vilket har sin grund i erfarenheterna från höstens forskarcaféer. Allting flöt på oerhört väl och uppslutningen var god. Det var 50 till 60 besökare på varje träff. Men framförallt blev det bra möten mellan forskarna och allmänheten, säger idéhistorikern Johan Sundeen som är ansvarig för Forskarcaféet.

Fakta
Den första omgången av Forskarcaféet startade under hösten 2015 och gick under temat ”Vändpunkter och omprövningar”. Den 23 februari börjar en helt ny omgång där allmänheten tillsammans med studenter och personal från Högskolan i Borås får möjlighet att mötas, samtala, diskutera med en HB-forskare och lyssna på en gästföreläsare från ett annat lärosäte.

Under våren kommer fyra forskare från universiteten i Uppsala, Linköping, Lund och Stockholm att besöka Forskarcaféet. Programpunkterna rör svensk nazism och utanförskap, finska barn i svenska hem under andra världskriget, svenska katolikers utanförskap och längtan till Rom, samt en översikt över den moderna exillitteraturen.

– Vi har velat ta ett brett grepp om temana utanförskap och exil. Det är en tematik som har en stor samhällelig aktualitet, men för vår del handlar mindre om det politiska perspektivet och mer om det historiska, säger Johan Sundeen.

Varför har ni inriktat er på utanförskap och exil?

– För att begreppen är öppna, kan fyllas med mycket innehåll och har ett stort aktuellt värde. Med fyra föreläsare, som består av två historiker, en sociolog och en litteraturvetare, kan vi ge olika ingångar i ämnena och därmed stimulera till goda samtal.

– Utanförskap kan inte bara tolkas som ett problem, utan av vissa grupper som till exempel svenska katoliker kan det också upplevas som en tillgång. Som en del av vad det innebär att tillhöra en universell kyrkas gemenskap.

För att diskussionerna ska bli så levande som möjligt har Forskarcaféet förlagts till Studentkårens publokal, The Kårner.

– Det har varit viktigt att skapa den här miljön tillsammans med Studentkåren. Det blir mer intimt än en stor föreläsningssal och det känns oerhört stimulerande att samlas där. Jag tycker verkligen Forskarcaféet gör skäl för sitt namn, säger Johan Sundeen.

Stor åldersspridning

Syftet med arrangemanget är att det ska fungera som en samlingspunkt för samhället, studenter och personal på Högskolan i Borås. Något som hittills har lyckats väl, enligt Johan Sundeen.

– Det är särskilt kul att många studenter och personer från allmänheten har kommit till Forskarcaféet. Det har gett en bättre åldersspridning och en annan typ av frågor till forskarna, vilket har bidragit till intressanta diskussioner. Samtidigt har vi inga förväntningar på att publikens frågor ska matcha forskarnas nivå. Det viktiga är att skapa en diskussion, säger han och fortsätter.

– Sedan hoppas jag att ännu fler anställda ska upptäcka Forskarcaféet och se det som en möjlighet att umgås med sina kollegor på ett avslappnat sätt och träffa forskare som man kanske inte träffar i sin vardag. Därför börjar det alltid klockan 17, så att man kan komma förbi direkt efter jobbet.

Läs mer

Läs mer om vårens program

Kontakt: Johan Sundeen
Tfn: 033-435 4349, 073-356 61 40
johan.sundeen@hb.se

Text: Martin Högqvist
Foto: Illustration av Maj Persson