Huvudmeny
Anna Ståhl och Sandra Ohlsson i receptionen tittar dagligen i kalendariet.

2016-02-17 08:00

Nytt webbformulär för att beställa kalendarieposter


Är det något arrangemang på gång på högskolan? Ja, då ska det finnas i högskolans kalendarium. Nu finns det ett webbformulär som stöd för att lägga upp kalendarieposter.

Kalendariet är det nav där högskolan visar vad som är på gång för studenter, anställda och allmänheten. Saknas en aktivitet där, till exempel ett seminarium, en öppen föreläsning eller en workshop, så blir det svårare att hitta eller att hänvisa rätt.

Annie Andréasson, kommunikationschef, förklarar varför aktiviteter i så god tid som möjligt behöver läggas in i kalendariet.

– Det är viktigt då det är därifrån vi hämtar information till högskolans samtliga informationsskärmar som finns i t.ex. entréerna och på större mötesplatser på högskolan. Högskolans externa kalendarium är också något som granskas av media när de söker information om vad som händer på högskolan.

– Se gärna högskolans kalendarium som ett skyltfönster där man kan passa på och berätta för omvärlden vad som händer innanför våra väggar, säger hon.

Viktigt för att kunna hänvisa rätt

Även internt förlitar sig många på att kommande aktiviteter finns med i kalendariet. Receptionen använder sig av det dagligen för att kunna svara på frågor och hänvisa besökare till rätt lokaler.

– Vi har väldigt stor användning av kalendariet. Vi kollar där varje dag. Vi får frågor från anställda, studenter och från allmänheten om arrangemang som högskolan har, exempelvis om varför vi flaggar säger receptionisterna Anna Ståhl och Sandra Ohlsson.

Webbformulär för beställning av kalendarieposter

Text och foto: Solveig Klug