Huvudmeny

2016-02-01 15:18

Planer på två nya utbildningar vid Högskolan i Borås


För att möta de stora behov som finns på arbetsmarknaden och bidra till en gynnsam hållbar samhällsutveckling har Högskolan i Borås nu planer på att starta två nya utbildningar. Det handlar om en förskollärarutbildning förlagd vid Högskolan i Skövde och en socionomutbildning i Borås. En dialog har inletts med ministern för högre utbildning och forskning.

Rektor Björn Brorström– Det här är två oerhört viktiga och kritiska utbildningsområden där vi behöver hjälpa till med att förse regionen med kvalificerad arbetskraft, säger Björn Brorström, rektor vid Högskolan i Borås.

Högskolan i Skövde bedriver inte längre någon förskollärarutbildning vilket har lett till stor brist på arbetskraft till förskolorna i många kommuner i Skaraborg. Vid Högskolan i Borås bedrivs en tämligen omfattande förskollärarutbildning av hög kvalitet.

– En möjlighet som tidigare diskuterats och nu aktualiserats är att vi på Högskolan i Borås ska genomföra och ansvara för förskollärarutbildning på Campus Skövde. Ledningen för Högskolan i Skövde är positiva till detta.

Satsningar kräver höjt takbelopp

Kommunerna i Boråsregionen har länge haft svårt att rekrytera socionomer. En av förklaringarna är att Högskolan i Borås inte bedriver någon socionomutbildning och har heller aldrig gjort det. Därför anställer kommunerna i regionen medarbetare utbildade i andra orter, som till exempel Göteborg. Problemet är inte sällan att nyrekryterade medarbetare snabbt återvänder till sin hemstad eller utbildningsort så fort möjlighet finns att arbeta där.

– Det behövs en socionomutbildning vid Högskolan i Borås för att långsiktigt upprätthålla en hög kvalitet i socialtjänsten i Boråsregionen. För vår del är utveckling och genomförande av en socionomutbildning ett mycket intressant utvecklingsalternativ. Mycket av den kompetens som fordras finns redan på plats vid högskolan, men nyrektyreringar och förstärkningar måste ske, säger Björn Brorström.

Eftersom högskolan inte har någon möjlighet att inom nuvarande takbelopp genomföra sådana här satsningar är förutsättningen ett höjt takbelopp för Högskolan i Borås. Högskolans myndighetsdialog på Utbildningsdepartementet i april kommer därför att förlängas för att man ska kunna diskutera möjliga vägar med minstern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson.

Text: Ida  Borenstein
Foto:Tobias Davidov