Huvudmeny
Textile Fashion Centers exteriör.

2016-02-01 08:00

Science Park Borås går framåt


Starten av Science Park Borås har lett till en tätare samverkan mellan Högskolan i Borås och deras samarbetspartners. För att komma ännu närmare varandra pågår arbetet med att få in flera aktörer i innovationssystemet under ett och samma tak på Textile Fashion Center.

När projektarenan Science Park Borås invigdes i december 2015 var ett av syftena att knyta ihop det så kallade innovationssystemet. Det betyder att alla verksamheter som ingår i systemet ska utgå från Textile Fashion Center. I dagsläget har redan Drivhuset och Inkubatorn i Borås sina kontor i byggnaden, men det är tänkt att fler ska tillkomma.

Innovationssystemet består av Grants & Innovation Office (GIO), Drivhuset, Högskolan i Borås holdingbolag, Inkubatorn i Borås och en projektarena. Företag som fungerar som stöd är Connect Väst, IUC, ALMI, Coompanion och Market Place.

– Sedan omorganisationen av högskolan 2014 försöker vi arbeta mer tillsammans och det visar sig tydligt i formeringen av Science Park Borås där vi håller på att skapa en möteplats för högskolans samordningsorgan, projekt, forskningsverksamhet och samarbetspartners, säger Staffan Lööf, utvecklingsdirektör på Högskolan i Borås.

Nästa steg i processen är att Grants & Innovation Office (GIO) ska flytta till Textile Fashion Center. Även högskolans holdingbolag kommer att bli en aktör i den miljön. Det ska leda till en ännu tätare samverkan mellan innovationsaktörerna, akademierna och stärka stödet till högskolans forskningsverksamhet.

– Det är ett arbete som pågår och under året kommer man märka av flera förändringar i byggnaden, säger Staffan Lööf.

Science Park Borås är en innovativ mötesplats mellan forskare, företag och samhällets aktörer som attraherar människor, företag och kapital till regionen. Uppdraget är att skapa förutsättningar för företags- och verksamhetsutveckling, för utveckling och etablering av nya företag och för uppkomsten av nya affärsmöjligheter.

Vad ger det för fördelar att ha alla under samma tak?

– Det blir en resursoptimering som innebär att vi kan stödja varandra och vara gränsöverskridande. Vi skapar en miljö där vi kan kanalisera frågor och svar. Tanken är att den som är bäst lämpad att ta en fråga ska ta den. Det ska inte vara något självändamål för en särskild del i systemet att äga en fråga.

Vad är det långsiktiga målet?

– Science Park Borås ska bidra till att utveckla forskningsverksamheten och utbildningarna på Högskolan i Borås, både i kvalitet och volym. I sin tur ska det bidra till utvecklingen av näringslivet, innovationsmetoder inom den offentliga sektorn och samhället i övrigt.

För att kunna bygga en samverkan för framtiden är Högskolan i Borås dessutom engagerade i olika Vinnovaprojekt tillsammans med flera andra lärosäten i Sverige.

– Det är ett kvalitetsutvecklingsarbete där syftet är att presentera hur man utvecklar en samverkan som är hållbar över tid, säger Staffan Lööf som också är projektledare för Vinnovaprojekten CARENA och ICECAP som båda handlar om samverkansarenor.

Läs mer

Läs mer om Science Park Borås
Läs rektor Björn Brorströms krönika om samverkan

Text: Martin Högqvist
Foto: Anna Sigge