Huvudmeny
Mats Olsson på Kairos Future

2016-02-23 16:46

Seminarium om det framtida nätverkssamhället


Hur kommer det framtida nätverkssamhället se ut? Och vart är arbetslivet egentligen på väg? Det kommer Mats Olsson, Kairos Futures expert inom hälsa, sjukvård och omsorg, att diskutera i torsdagens seminarium på Centrum för Arbetsliv och Vetenskap.

Det har skett en snabb utveckling av digitaliseringen och automatiseringen i samhället de senaste åren. Dessa omställningar innebär en ständig omvandling av arbetsmarknaden, vilket ställer höga krav på både små och stora aktörer.

Mats Olsson, expert inom hälsa, sjukvård och omsorg på Kairos Future och projektledare för Opinion Hälsa, har genom sin forskning följt utvecklingen på nära håll. På torsdag besöker han Högskolan i Borås, där han även sitter som extern representant i akademirådet för Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.

– Den röda tråden i seminariet är hur digitaliseringen, automatiseringen och generationsskiftet är kopplat till nätverksamhället. Frågan är i vilken utsträckning vi tänker på vilka arbeten som behövs i framtiden och hur vi förebereder oss på det, säger Mats Olsson

Presentationen kommer även illustreras med hur den fortsatta utvecklingen kan komma att se ut och vilka yrken som kan bli mer förekommande i framtiden.

– För att göra det konkret och spetsa till diskussionen har jag med mig exempel på yrken som redan nu har en stark förankring i vad som sker i dag. Ett par exempel är distanskirurger och seniorträningsspecialister, säger Mats Olsson.

Vad kan du se för tendenser för den framtida folkhälsan?

– När jag pratar om det brukar jag använda mig av ordet demokratisk e-hälsa. För den riktigt stora utmaningen kretsar kring att allt ska vara uppbyggt kring digitala lösningar. Det kommer innebära fantastiska möjligheter, men kanske inte för alla. Därför handlar det om hur vi minskar den digitala klyftan.

Du sitter även som extern representant i akademirådet för Akademin för vård, arbetsliv och välfärd vid Högskolan i Borås. Vad bidrar du med i din roll?

– I det senaste mötet var jag ansvarig för en stor del av innehållet. Då pratade jag om dagens unga, värderingsskiften och frågor som är kopplade till det. Jag presenterade min egen forskning och vad jag kommit fram till, vilket genererade i en livlig diskussion. Det handlar bland annat om pedagogiska metoder och vilka krav det ställs på digitala hjälpmedel. Den presentationen har nu lett till bidrag och tankar till de framtida utbildningsplanerna vid Högskolan i Borås.

Läs mer

Läs mer om seminariet

Text: Martin Högqvist
Foto: Privat