Huvudmeny

2016-02-15 08:30

Skandinaviskt samarbete om biogas


Biogas 2020 är ett forskningsprojekt som handlar om biogasutveckling i området Öresund, Kattegatt och Skagerack. Projektet innefattar forskare och aktörer från både Sverige, Norge och Danmark. Syftet är att skapa synergier och samarbeten för att utveckla kunskapen kring biogas.

– I projektet ingår aktörer från biogasbranschen, näringsliv och offentlig verksamhet, som tillsammans med forskare ska skapa olika former av samarbeten med målet att bygga en plattform och utveckla biogassektorn inom regionen. Projektet är mycket unikt, säger Ilona Sárvári Horváth, biträdande professor och en av aktivitetsledarna i projektet. Ilona Svárávi Horváth

Varför är högskolan med i detta projekt?

– Vi har i över tio år arbetat med att dels optimera processer och dels kunna utnyttja olika nya råvaror. Vi är en viktig aktör inom biogasforskning i det geografiska område som ingår i projektet.

I projektet finns fem olika områden, dessa områden kallas för Work Package. Högskolan har valts ut att leda delaktiviteter för Work Package 4, ett område inom produktion och processer.

– Vi har huvudansvaret för att undersöka möjligheterna att få in fler råvaror från lantbruket i biogasproduktionen.

Högskolan är också med i ett forskningsprojekt som handlar om utnyttjande av halmprodukter som till exempel halmpellets och halmbriketter i biogasproduktionen. Det projektet finansieras delvis av Energimyndigheten och delvis genom Biogas 2020.

Samarbete med Borås Energi och Miljö

– Utöver att vi leder aktiviteter är vi en slags spindel i nätet när det gäller olika råvaror. Vi samarbetar med Borås Energi och Miljö kring källsortering och insamling av hushållsavfall. Matavfallet ska gå till biogasproduktion och rester som inte kan sorteras ut till materialåtervinning går till förbränning för att producera värme och elektricitet för staden.

– Då Borås Stad har ett välutvecklat system för insamling av matavfall och en stor biogasanläggning är det intressant att dela de kunskaper som vi på högskolan har tillsammans med Borås Energi och Miljö med andra aktörer inom regionen.

– Just nu håller jag på att organisera en workshop om just insamling och utnyttjande av matavfall tillsammans med Borås Energi och Miljö, där vi bjuder in aktörer från både Danmark och Norge.

Text: Annie Klasén
Foto: Erik Wasselius och Suss Wilén