Huvudmeny

2016-01-21 10:13

Förändringar i databasutbudet 2016


Inför 2016 har några databaser tillkommit och ett fåtal avslutats.

Encyclopaedia Britannica Online

Nytt

Bland nyheterna märks Encyclopaedia Britannica Online. Det är det mest omfattande uppslagsverket i den engelskspråkiga delen av världen. Encyclopaedia Britannica Online kommer att vara integrerat med Summon genom länkning av uppslagsord.

Vidare har Oxford Scholarship Online utökats med samlingar inom bl.a. Business and management och Public health and epidemiology.

Avslutat

Databaser som avslutats är Arts:Search, De Gruyter online samt ett antal Wiley major reference works då dessa har haft en låg användning.

Text: Klaz Arvidson
Bild: Encyclopaedia Britannica Online