Huvudmeny

2016-01-27 07:00

Forskning om inkludering i skolan når beslutsfattare


Det omtalade ”Essungaprojektet” pågår fortfarande och drar till sig stort intresse både nationellt och internationellt. Den 19 - 21 januari gästade 130 norska beslutsfattare, rektorer och lärare Högskolan i Borås för att få veta mer.

Bengt Persson– Det var så många som ville ta del av våra senaste resultat att de fick chartra ett plan från Trondheim, det lär vi aldrig vara med om igen, säger Bengt Persson, professor i specialpedagogik vid Högskolan i Borås.

Tillsammans med Elisabeth Persson, universitetslektor i didaktik och Julie Allan, professor i pedagogik har han följt ett framgångsrikt utvecklingsprojekt i Essunga kommun.

Påverkade genom att fokusera på kunskap och inkludering

Essungas högstadieskola var 2007 bland de sämsta skolorna resultatmässigt vad avser behörighet och övergång till gymnasiet. Med ett inkluderande perspektiv och fokus på måluppfyllelse lyckades de vända skutan och var tre år senare en av landets mest framgångsrika skolkommuner.

– En viktig framgångsfaktor var att slopa specialgrupper för elever med olika slag av svårigheter och i stället inkludera alla elever i den ordinarie undervisningen, där den specialpedagogiska verksamheten införlivades, säger Bengt Persson.

Fortsätter följa eleverna i Essunga genom gymnasiet

De norska besökarna var framför allt intresserade av den forskning som pågår just nu. Bengt Persson och hans kollegor har fått finansiering från bland annat Sparbanksstiftelsen Skaraborg för att följa två årskullar genom gymnasiet.

– Det vi kan se hittills är att de har gediget socialt kapital. Synen på sin omgivning och sina medmänniskor är väldigt mogen och beredskapen att gå in i vuxenvärlden är god. Och något som är viktigt i dagens samhälle – de pratar mycket om tolerans och respekt för andra människor och deras olikheter.

Vad vill ni att norrmännen tar med sig hem?

– Kan man göra det i en liten kommun kan man göra det i en större. Det gäller att vi använder resurser på rätt sätt.

Har er forskning gjort skillnad?

– Vi har nog bidragit till en intensifierad diskussion om inkludering och värdet av en sammanhållen skola bland beslutsfattare och skolfolk. På många håll har man granskat och omprövat sin egen verksamhet, avslutar Bengt Persson.

Text: Rebecca Lindholm
Bild: Lars Ardarve