Huvudmeny
Vy mot universitetsplatsen

2016-01-26 16:30

Högskolepedagogisk utveckling ­– dags att planera in en kurs!


Nu är det hög tid att planera in kurser för kompetensutveckling inom högskolepedagogik. Under våren blir det flera seminarier och workshops, men även en reguljär högskolepedagogisk kurs i att handleda studenter som gör examensarbete ges. Till hösten blir det flera matnyttiga kurser och seminarier.

Lill Langelotz.Lill Langelotz, högskolepedagogisk utvecklare och sektionschef vid Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning (PUF), slår ett slag för möjligheterna till kompetensutveckling och kunskapsutbyte kollegor emellan.

– Högskolan i Borås har valt att satsa på högskolepedagogisk utveckling. Vi erbjuder de anställda både formell och informell utbildning dels via kurser, dels genom att vi skapar utrymme för kollegialt lärande genom seminarier och workshops, förklarar hon.

Förutom Högskolepedagogisk grundkurs pågår just nu en kurs i att handleda doktorander i samarbete med Högskolan Väst och Högskolan i Skövde.

– Det är ett viktigt samarbete som vi tänker ger en extra dimension genom utbytet mellan lärosätena. Vidare pågår kursen en introduktionskurs i högskolepedagogik som vänder sig till doktorander och kursen Att handleda studenter som gör examensarbete.

Workshops och seminarier

Under våren 2016 erbjuds anställda att delta i flera workshops och seminarier med fokus på bland annat breddad rekrytering och flexibelt lärande.

– Vi startar en seminarieserie den 19 april kring examination och bedömning i högre utbildning. I april blir det också inspirationsföreläsning och workshop kring lika villkor och normmedvetet förhållningssätt i undervisningen i högre utbildning. Dessutom erbjuder vi Academic writing för dem som vill skriva och publicera pedagogiska utvecklingsarbeten, berättar Lill Langelotz.

Utbildning för chefer

Utbildning för chefer är också på gång. Under våren startar seminarieserien Akademiskt ledarskap som pedagogisk praktik. Den vänder sig till sektionschefer, biträdande sektionschefer och studierektorer. Där kommer deltagarna även att diskutera vad som räknas som kompetensutveckling för undervisande lärare och hur man kan avsätta tid för sin personals kompetensutveckling.

– Det är viktigt att vi diskuterar hur den högskolepedagogiska utvecklingen kan iscensättas i den dagliga verksamheten och synliggör de strukturer som främjar och eventuellt hindrar möjligheter för högskolepedagogisk utveckling på hela högskolan. Här finns massor av kompetens inom olika områden och det vore fantastiskt om de som vill har möjlighet att delta i och bidra till högskolepedagogisk utveckling genom att delta i formellt och informellt kunskapsutbyte.

Nätverk för breddad rekrytering och flexibelt lärande

Förutom formella poänggivande kurser finns andra sätt att bidra till utvecklingen av högskolepedagogiken, till exempel genom att man går med i de nätverk som finns på högskolan för att diskutera breddad rekrytering och flexibelt lärande. Nätverksgrupperna består av anställda som är intresserade av dessa frågor och man träffas ett par, tre gånger per termin.

Kommande kurser

Våren 2016

Att handleda studenter (som gör examensarbete), 7,5 hp (kvartsfart)
Kursstart: 11 februari (anmälan är öppen)

Hållbar utveckling och högskolepedagogik, 5hp (kvartsfart)
Kursstart: Preliminärt i april

Hösten 2016

Högskolepedagogisk grundutbildning 15 hp (kvartsfart)
Kursstart: september

IKT och högskolepedagogik, 7,5 hp (kvartsfart)
Kursstart: Preliminärt i september/oktober

Nya högskolepedagogiska kurser som planeras hösten 2016

Kurs med fokus på breddad rekrytering och normkritiskt förhållningssätt (namn ej klart), 5 hp (kvartsfart)
Kursstart: Ej klart

Seminarier, workshops och föreläsningar

Examination och bedömning
Tid: april och maj (3 halvdagar)

Lika villkor och normkritiskt förhållningssätt
Tid: April

Akademiskt ledarskap som pedagogisk praktik (Seminarieserie för chefer)
Tid: Våren 2016

Academic writing
Tid: 10 mars (heldag), juni (halvdag)

Workshops och seminarier aviseras i kalendariet för anställda.
Kalendarium 

Läs mer om Högskolepedagogisk utbildning

Text: Solveig Klug
Foto: Suss Wilén