Huvudmeny
En person står på en pall vid en bokhylla i ett bibliotek.

2016-01-21 08:00

Jobbhjälpen – ett lyckokast för Djursholms bibliotek


För snart tre år sedan började Djursholms bibliotek rekrytera personal via Jobbhjälpen på Högskolan i Borås. Sedan dess har flera studenter fått vikarietjänster och två av dem är numera fast anställda.

Ett synnerligen lyckosamt samarbete. Så beskriver Lars Häggström, föreståndare på Djursholms bibliotek i Stockholm, utbytet med Högskolan i Borås som påbörjades under våren 2013.

 – Man får personal som är intresserade av biblioteksvärlden och det är viktigt för oss. Nu har vi fått in två väldigt duktiga bibliotekarier som vi hoppas kan vara kvar länge hos oss, säger han.

Om Jobbhjälpen:
Det är ett samlingsnamn för alla tjänster som Högskolan i Borås erbjuder för att öka studenternas chanser att få arbete efter avslutade studier. Det handlar till exempel om studier nära verkligheten, tillgång till karriärvägledare och mentorer, föreläsningar, frukostseminarier, praktik och utlandsstudier. Dessutom kan företag annonsera efter personal via Jobbhjälpen på Facebook.

Varför började ni använda er av Jobbhjälpen?

 – Vi tog ett principbeslut att våra vikarier skulle ha börjat på bibliotekarieutbildningen på något av de lärosätena där de finns. Vi tror att det gör att vi får mer motiverade vikarier.

Vad är fördelarna med Jobbhjälpen?

 – Kompetensen, viljan hos personalen och att vi själva inte behöver jobba så mycket. De kommer till oss.

Djursholms bibliotek kommer även i fortsättningen att rekrytera personal via Jobbhjälpen och snart kan det bli aktuellt med ytterligare en anställning.

– Det är större chans att få rätt personer till oss när vi söker vikarier bland bibliotekariestudenter. Vi har fått in två jättebra medarbetare och nu kanske en tredje är på gång, tack vare att vi söker i rätt forum, säger Lars Häggström.

Text: Martin Högqvist
Bild: Jerker Andersson