Huvudmeny
Anders Bengtsson och Dragu Atanasiu.

2016-01-11 07:00

Ny lärobok tar nytt grepp i matematikundervisningen


En ny lärobok i matematik har sett dagens ljus. Författare är två lärare på Högskolan i Borås. Med nya grepp ska förståelsen för matematik växa hos studenterna.

Anders Bengtsson, forskare i teoretisk fysik och lärare i matematik, och Dragu Atanasiu, professor i matematik, har slagit sina kloka huvuden ihop och tagit fram en lärobok som inte är som andra läroböcker i matematik. De har tagit ett helt nytt grepp på ”Modern differential- och integralkalkyl”.

Modern differential- och integralkalkyl
Förlag: Studentlitteratur
ISBN: 9789144110790

– Vi har båda två många års erfarenhet av att undervisa i matematik. Redan när vi började undervisa fanns det vissa svårigheter. På väldigt kort tid, två grundkurser i matematik, skulle studenterna pressa in ofantligt mycket material utifrån förväntade mål och de kursböcker som fanns tillgängliga, säger Anders Bengtsson.

Inte nog med att studenterna skulle smälta olika beräkningssätt, de skulle också lära sig en massa matematiska begrepp och abstrakta funktioner på kort tid.

Har länge velat göra en kursbok

Anders Bengtsson hade under många år velat skriva en lärobok, men inte haft någon bra ingångsidé. Dragu Atanasiu hade också länge velat skriva en lärobok. Han har haft en ingångsidé, men inte riktigt vetat hur han skulle utveckla den. För ett par år sedan började de ta fram utbildningsmaterial i kompendieform som de använde på kurserna för ingenjörsstudenter på Högskolan i Borås. Detta material blev grunden till den nya läroboken. Dragu satt inne med en angreppsvinkel i undervisningen – att börja med polynom, de enklaste elementära funktionerna i matematiken. Dessa går att beräkna med de vanligaste räknesätten.

– Börjar man där får man med allt. Vi börjar i vår bok med de enklaste funktionerna och får under vägens gång med alla metoder och tillämpningar. Vi börjar med det viktigaste. Först därefter blir det en upptrappning mot svårare och svårare matematiska problem, men hela tiden följer grunderna med, förklarar Dragu Atanasiu.

– I traditionell matematikundervisning följer man en logisk istället för en pedagogisk struktur. Vi har i vårt material vågat göra på ett annat sätt och får med både metoder och tillämpningar på samma gång, säger Anders Bengtsson.

Under produktionen av boken har även Anders Bengtsson och Dragu Atanasiu lärt sig en del – av varandra.

– Genom alla diskussioner med Anders har jag lärt känna mig själv som matematiker, säger Dragu.

– Och jag är teoretisk fysiker, men tycker väldigt mycket om matematik. Till skillnad från Dragu går jag mer på intuition. Som fysiker kan man alltid ”runda hörn”. När vi skrev boken var därför Dragus hökögon en oerhörd tillgång. Han såg direkt om något inte fungerade när det gällde förklaringar och räkneexempel. Vi har kompletterat varandra jättebra, säger Anders.

Blir det fler läroböcker i matematik?

– Det skulle vara roligt, men det tar oerhört mycket tid. Just nu förbereder vi material till en kurs i linjär algebra. Det finns alltid brister i undervisningsmaterial som man som lärare vill komplettera. Det fanns ett starkt behov av att göra den här boken, men när man skriver ett helt nytt material vet man inte hur slutresultatet blir och tas emot, säger Anders Bengtsson.

Boken är tänkt att användas i den första grundkursen i matematik för högskoleingenjörer, men den kan även användas till blivande ekonomer.

Ur Studentlitteraturs presentation:

”Boken är skriven i en utforskande stil där begrepp och metoder motiveras av de matematiska problem som naturligt uppstår när man utvecklar ämnet.”

Text och foto: Solveig Klug