Huvudmeny

2016-01-21 07:59

Ny och tydligare verksamhetsplan levererad


Under hösten har A3:s ledningsråd arbetat med att ta fram en verksamhetsplan (VP) för perioden 2016-2018. Målet har varit att göra den tydligare än förra årets version och akademichef Ann-Sofie Axelsson är nöjd.

Hur har processen sett ut?

– Sektionscheferna har lyssnat av sina sektioner, samordnare har inkluderats i arbetet och planen har presenterats för fackliga parter i Lokal samverkan vid ett par tillfällen under hösten. Efter dessa insatser gjorde jag några ändringar för att öka tydligheten och läsberheten innan VP:n slutgiltigt godkändes i akademins ledningsråd.  Det har varit ett kollektivt arbete.

Vad skiljer sig jämfört med förra året?

– Förra året var vi en ny organisatorisk enhet och VP:n för 2015-2017 fastställdes sent. Därför är den sig ganska lik innehållsmässigt, med siktet inställt på att öka andelen forskning mot målet 60:40. Strukturmässigt har den fått en striktare form för att det ska framstå klart vad som ska göras och varför. Vi har också ökat fokus på verksamhetsperiodens särskilda satsningar.

– Dessutom har vi lyft ut och fram den högskoleövergripande verksamheten och dess aktiviteter för att förtydliga att den verksamheten är just högskolegemensam och inte akademispecifik, även om dessa aktiviteter leds och till huvudsakligen utförs av Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning.

Hur ska man använda verksamhetsplanen?

– För att orientera sig i sitt eget arbete är kanske sektionernas handlingsplaner mer relevanta. Dessa handlingsplaner utgår från akademins VP men har brutits ner ytterligare och är därför ännu tydligare. Jag skulle säga att akademins VP blir en karta med större perspektiv för sektionerna och dess medarbetare att relatera till och förhålla sig till.  

Här kan du ta del av den nya verksamhetsplanen för A3. 

Text: Rebecca Lindholm