Huvudmeny

2016-01-13 08:09

Nyheter om kollektivavtal från den 1 januari 2016


Under hösten 2015 har arbetsgivaren och de fackliga parterna reviderat det lokala Villkorsavtalet samt tecknat kollektivavtal gällande omställningsmedel för Högskolan i Borås. Den största nyheten i Villkorsavtalet är att möjlighet till löneväxling införs.

Löneväxling innebär att man ersätter en viss del av bruttolönen med en extra pensionsinsättning varje månad. Ett avdrag görs varje månad på bruttolönen och beloppet sätts in i pensionsförsäkringen Kåpan Extra.

Det är viktigt att läsa igenom de regler som är kopplade till löneväxling för att se om det är förmånligt för dig. Löneväxling gäller alla medarbetare, men kan vara mer eller mindre förmånligt.

Läs mer om löneväxling.

Från och med den 1 januari 2016 har högskolan ett nytt kollektivavtal för lokala omställningsmedel. Detta bygger på ett nytt centralt avtal, som har ett tydligare fokus kring omställning än tidigare. Den stora förändringen är att medarbetare vid högskolan inte längre kan söka delpension enligt tidigare riktlinjer. Det finns fortfarande möjlighet att söka delpension, men förutsättningarna har förändrats, då de avsatta medlen också är till för andra satsningar i omställningssyfte t.ex. inom kompetensförsörjningsområdet.

Läs mer om vad som gäller vid delpension.

Text: Jennifer Tydén