Huvudmeny
Johan Sundeen

2016-01-14 14:16

Okänd Boråsbo räddade judar under andra världskriget


Möt Johan Sundeen, idéhistoriker vid Bibliotekshögskolan. Han vill berätta en historia om en man med storslagna idéer och ett gott hjärta. Mannen hette Birger Forell och levde för att bekämpa nazismens förföljelse av kyrkorna under andra världskriget, och dessutom hamnade han i lilla Borås.

Andra världskriget har många hjältar. Exempelvis Raoul Wallenberg och Folke Bernadotte vars insatser skonade förföljda människor. Detta känner vi till. Men att Boråsbon Birger Forell ägnade en stor del av sitt liv åt att bekämpa nazismen har gått de flesta av oss helt obemärkt förbi.

Johan Sundeen medverkar med uppsatsen "Om detta må jag berätta: Birger Forell om våld och förtryck i totalstaten" i Årsbok för Föreningen Lärare i Religionskunskap som publiceras i februari 2016.

Det tänker Johan Sundeen ändra på.  Han har nyligen tilldelats 260 000 kronor av Sparbanksstiftelsen för att kunna fortsätta sitt arbete på en biografi över den antinazistiska Tysklandsvännen. Men vem var egentligen Birger Forell?

– Birger skulle inte själv beskriva sig som en hjälte, han gjorde bara vad hans samvete bjöd honom. Som kyrkoherde hjälpte han förföljda människor – präster, judar och socialister. Han gömde dem uppe på kyrkans vind och smugglade dem över den tyska gränsen. Han tog alltså oerhörda risker för sig själv och andra, säger Johan Sundeen.

Fick andra att inse vad som försiggick

Året är 1933 och nazisterna griper makten och vill likrikta hela det tyska samhället. Birger Forell har sedan några år tillbaka arbetat som kyrkoherde i Victoriaförsamlingen i Berlin och motsätter sig starkt nazisternas politik. Nazisterna vill bland annat införa en riksbiskop – en kyrkofürher kopplad till Hitler – och tillämpa den s.k. arierparagrafen för att förbjuda judar från anställning i kyrkan. 

– Det här motarbetar Birger på flera sätt, dels genom att hjälpa utsatta men också genom att skapa uppmärksamhet i andra länder. Han skriver artiklar i några av de stora svenska tidningarna, samt anonyma krönikor som sprids till ett flertal europeiska länder. På så sätt var han en av dem som fick omvärlden att få upp ögonen för det som hände i Tyskland.

 Johan Sundeen:
Ålder: 47
Bor: Brämhult
Jobbar: Universitetslektor på Bibliotekshögskolan
Familj: Fru och två barn
Fritid: Aktiv i St Sigfrids katolska församling, lyssnar på opera och läser den danska kvalitetstidningen Weekend-Magasinet 
Disputerad vid: Lunds universitet 
Gillar: Österlen                           
Har: Ett roligt arbete
Är bra på: Att hålla tal
Vill göra: Forska så mycket som möjligt
Vill inte göra: Sitta på själsdödande möten
Vågar: Hålla på Djurgården i Borås

Läget blir värre och Birger Forell smugglar fler människor via kyrkans vind. En polisman på polisstationen på andra sidan gatan sympatiserar med Forell. När Gestapo kommer på täta besök med polisstationen som bas sluter de två, Birger Forell och polisen, en överenskommelse.

– När Gestapo är på plats drar polisen ner sin rullgardin så att Birger ska veta när det är farligt respektive säkert att smuggla in folk i kyrkan. På den tiden fanns inte alls samma kommunikationer som idag, men med uppfinningsrikedom gick det att lösa, säger Johan Sundeen.

Birgers son har hjälp till med research

Allt som Johan Sundeen vet om Birger Forell har han fått reda på genom att granska tidningsartiklar, antologier, brev, dagböcker med mera. Men han har också kontakt med Birger Forells son, professor emeritus Urban Forell som är behjälplig med information.

– Jag lever med Birger varje dag, hans tankar är som modersmjölk för mig, skrattar Johan. Och det är tur att jag är road av arkivarbete. Jag undrar vilka idéer som drev honom – hur tog hans gudstro sig uttryck? Han blir i unga år så tagen av Tyskland som är så förnedrat efter första världskriget att han adopterar ett fosterland.

Historien om Birger Forell slutar inte i Tyskland. 1942 blir han tvungen att lämna landet, exakt varför vet inte vi inte men man kan tänka sig att situationen blir ohållbar. Birger Forell mellanlandar i Borås för att sedan flytta till Storbritannien för att hjälpa tyska krigsfångar, där han dessutom startar en teologi- och en pedagogutbildning i ett fångläger, så att de som inte slutfört sina studier på grund av kriget ska få göra det.

Efterkrigshjälp på flera sätt               

– När andra världskriget är slut åker Birger till Tyskland med ett antal lastbilar för att hämta läroböcker på modersmålet till krigsfångarna. Han grundar Kommittén för kristen efterkrigshjälp och samlar in pengar, kläder och matpaket som sänds till Tyskland, och han hjälper människor som blivit fördrivna tillbaka till sitt hemland.

Johan Sundeens syfte med forskningen är att förena världshistoria med lokalhistoria. För Borås har en roll att spela i det hela. När Birger Forell var hemma i Sverige fick han Boråsare och företagare i trakten att gå ihop för att skänka pengar till Tyskland.

– När jag är ute och håller föredrag brukar jag säga, nu ska jag tala om Borås viktigaste person och det är inte Anders Svensson! Det finns inte många som kan mäta sig med Birger men ändå är han bortglömd, avslutar Johan Sundeen.

Text: Rebecca Lindholm
Foto: Suss Wilén