Huvudmeny

2016-01-21 19:14

Sjuhärad kraftsamlar för stärkt skydd för barn och unga


Den 21 januari gick startskottet för en kraftsamling för stärkt skydd kring barn och unga i Borås och Sjuhärad. På seminariet medverkade regeringens nationella samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården, liksom en projektledare från SKL och deltagare från flera kommuner.

Cecilia Grefve, regeringens nationella samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården– Vi tror att ett sätt att förbättra den sociala barn- och ungdomsvården är att få barn, ungdomar och vårdnadshavare att själva bli mer delaktiga, till exempel genom rådslagsmetoder och andra inkluderande arbetssätt, säger regeringens nationella samordnare Cecilia Grefve.

Hennes uppgift är att driva på utvecklingen inom den sociala barn- och ungdomsvården i Sverige genom att bland annat uppmuntra kommunerna att upprätta planer för handling. 

Förslag som ska sporra

Just nu finns det initiativ på flera fronter för att möta de utmaningar som socialtjänsten i många svenska kommuner står inför, bland annat till följd av den stora tillströmningen av ensamkommande flyktingbarn under 2015. Förra sommaren tog SKL, Sveriges kommuner och landsting, fram en nationell handlingsplan för att stärka skyddet för barn och unga. Nu verkar SKL för att alla landets kommuner ska ta fram egna utvecklingsplaner utifrån SKL:s 44 olika förslag.

Läs mer om SKL:s handlingsplan på deras webbplats.

– Varje region bör tillsammans med sina kommuner ta beslut om vilket problemområde man vill koncentrera sig på. Det verkar som om många tycker att utbildning och kompetensutveckling är en viktig fråga, liksom att socialtjänsten ska arbeta mer förebyggande, säger Kjerstin Bergman, projektledare vid SKL.

Undersöka framgångsfaktorer

Deltagare vid seminarium om stärkt skydd för barn och unga 160121Ett problem som flera deltagare vid seminariet vittnade om är den stora personalomsättningen inom socialtjänsten, vilket gör uppdraget ännu svårare att klara av.

– Vi kommer att be forskare att undersöka vad det är som gör att vissa kommuner har en mycket större stabilitet och får personalen att vilja stanna kvar, säger Cecilia Grefve.

Hoppas på ökad samverkan

Seminariet arrangerades av FoU Sjuhärad Välfärd (FoUS) och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund. Margareta Lundberg Rodin från FoUS och Catherine Larsson från kommunalförbundet var nöjda med förmiddagen.

– Det blev ett väldigt givande seminarium där vi berörde flera viktiga punkter. Därmed blev det också ett bra startskott för en väldigt intressant process, där vi bland annat hoppas på ökad samverkan mellan olika kommuner, säger Catherine Larsson.

Under våren kommer FoUS och kommunalförbundet att ordna en uppföljningsträff kring den sociala barn- och ungdomsvården.

Text och foto: Anna Vörös