Huvudmeny

2016-01-18 14:05

Utbildning för chefer i äldreomsorgen en succé


I konkurrens med andra lärosäten fick Högskolan i Borås uppdraget av Socialstyrelsen att utbilda chefer inom äldreomsorgen. Närmare 15 procent av äldreomsorgscheferna i Götaland har gått utbildningen, som blivit en sådan framgång att den nu ges som en reguljär kurs.

Det hela började för några år sedan, med ett beslut från den förra regeringen om att vidareutbilda äldreomsorgschefer, främst enhetschefer, vilket innebar att Socialstyrelsen skulle köpa in en uppdragsutbildning. I konkurrens med andra lärosäten i hela Sverige var det tre stycken som valdes ut: Högskolan i Borås, Umeå universitet och Ersta Sköndal högskola.

– Jag tror att en anledning till att vi fick uppdraget var att vi utformade det pedagogiska upplägget så bra och att vi har bra erfarenhet och kompetens inom distanskurser och vidareutbildningar, säger Margareta Fredman, adjunkt vid Högskolan i Borås och en av de ansvariga för ledarskapskursen.

Det blev så småningom en kurs på 30 högskolepoäng som har getts på kvartsfart och på distans, ”Ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer”. Utbildningen, som nyligen har avslutats, har getts i fyra omgångar, där omkring 100 deltagare i varje omgång har fullföljt alla delkurser.

– Detta betyder att uppemot 15 procent av alla äldreomsorgschefer i vårt upptagningsområde har gått kursen, och det är inte så illa, säger Per-Åke Karlsson, universitetslektor och en av de ansvariga för kursen.

Direkt koppling till den dagliga verksamheten

Kursen har haft fyra delkurser om vardera 7,5 högskolepoäng: Etik och äldreomsorgens nationella värdegrund, Lagstiftning och styrdokument som ledningsstöd, Ledarskap, medarbetare och organisation samt Upphandling, uppföljning, förbättringskunskap och evidens. Alla delkurser har direkt koppling till äldreomsorgschefernas dagliga verksamhet.

Studierna har bedrivits på distans, men med vissa träffar inlagda. För att deltagarna skulle slippa lägga för mycket tid på resor har några träffar ordnats i Linköping och Malmö, så att de som har närmare dit har kunnat träffas där i stället.

– Deltagarna har varit fantastiskt engagerade och motiverade, säger Margareta Fredman. Det är krävande att studera vid sidan av arbetet, och det är inte alla som har fått så mycket stöttning från sin kommun. I början hade vi en del avhopp, men trots det är det nu cirka 400 personer som har avslutat utbildningen. Det har varit fantastiskt att möta alla dessa engagerade personer, och fantastiskt att se hur mycket de utvecklas under kursens gång. De blir mer trygga i sin ledarroll och kan sätta brukarna i fokus på ett tydligare sätt.

”Alla chefer borde gå kursen”

– I kursutvärderingarna har vi sett att deltagarna överlag är väldigt nöjda, säger Per-Åke Karlsson. Egentligen borde alla chefer inom äldreomsorgen få gå en sådan här utbildning, precis som rektorer har möjligheter och förväntas gå en rektorsutbildning. Det är ett eftersatt område och därför ger vi nu den här utbildningen som en fristående, reguljär kurs. Den är öppen för personer som arbetar i äldreomsorgen och som är eller vill bli chefer, och vi ser ett stort intresse och många ansökningar.

I samband med de fyra, nu avslutade, utbildningsomgångarna har en studie av arbetssituationen för äldreomsorgschefer startats. Deltagarna har fått svara på en omfattande enkät om sådant som hur de hanterar sin arbetssituation, hur ledarskapet kan utvecklas och vilken roll yrkesbakgrunden spelar.

– Det här är mycket intressant och vi når chefer från både offentlig och privat verksamhet, säger Margareta Fredman. Nu håller vi på att analysera resultaten och vi ska publicera en rapport under våren.

Så här tycker några av deltagarna om utbildningen:

 Jennie Sterner, enhetschef inom äldreomsorgen i Grästorps kommun:

Jennie Sterner– Jag tycker att utbildningen har varit jättebra, eftersom den berör ämnen som vi arbetar med dagligen och kunskaper som vi har kunnat få användning för direkt, till exempel om ledarskap och om våra styrdokument. En annan positiv del är att vi har fått många nya kontakter och erfarenhetsutbyten med personer som jobbar i andra kommuner. Men det har varit svårt att kombinera med arbetet och har blivit mycket kvälls- och helgtid. En sådan här utbildning borde alla chefer inom äldreomsorgen få gå!

Kerstin Casselblad,  enhetschef inom äldreomsorgen i Partille kommun:

Kerstin Casselblad– Det har varit en trevlig utbildning! Jag uppskattar att vi har fått möjlighet att höra så mycket om hur det fungerar i andra kommuner och hur de jobbar med de olika frågorna. Det var också en förmån att få tillgång till all litteratur så som vi har fått. Delkurserna har varit lite olika, en del var mer intressanta än andra och en del innehöll mer nyheter än andra. För min del har det gått bra att kombinera studierna med jobbet. Våra chefer är noga med att alla ska ha möjlighet att utbilda sig.

Malin Nordahl,  enhetschef inom hemtjänsten i Borås stad:

Malin Nordahl– Jag gillar utbildningen och tycker att det är viktigt att utveckla ledarskap för att arbetet ska fungera bra. Kurserna ska ju höja kompetensen för oss chefer och det tycker jag att de har gjort. Delkurserna var aktuella och intressanta. Det var också positivt med det utbyte som det blir mellan oss deltagare, att träffa de som arbetar i andra kommuner och kunna diskutera med dem. Vi jobbar ju alla inom samma lagrum. Det har varit ganska jobbigt, men jag vill ju höja min kompetens och då är det ok att satsa lite extra.

Text och foto: Lena M Fredriksson