Huvudmeny
Johanna Persson och Emma Kjellén.

2016-02-08 07:00

Våga tala – utveckla skrivandet!


Våndan över att behöva tala inför grupp eller att vara rädd för att få en text sågad vid en examination på grund av dålig disposition eller språkliga och grammatiska fel kan ge självförtroendet en rejäl törn. Men det finns hjälp. På Högskolan i Borås kan studenterna få språkpedagogiskt stöd i att utveckla sina muntliga och skriftliga färdigheter, att tala inför grupp och även att förbättra sina läs- och skrivstrategier.

Johanna Persson, språkpedagog, och Emma Kjellén, dyslexipedagog, håller till på fjärde våning i högskolans bibliotek. De stöttar studenter som vill ha hjälp med att utveckla sin förmåga att tala inför grupp och att skriva uppsatser och rapporter. Detta är nämligen förmågor som ofta krävs av studenterna när de ska göra grupparbeten och redovisa, både muntligt och skriftligt.

Studentens lärande i centrum 
Den här artikeln är del i en serie om högskolans mål att sätta studentens lärande i centrum.  
Läs tidigare artiklar i serien:
"Att sätta studentens lärande i centrum", "Studenterna i centrum för Karriärservice ger synergieffekter" 

Läs mer om högskolans mål och visioner.

Fokus i det språkpedagogiska stöd som erbjuds på högskolan ligger på muntlig presentationsteknik, att våga tala inför grupp, läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, handledning till studenter med svenska som andraspråk samt akademiskt skrivande.  

– Stödet ges främst via handledning enskilt eller i grupp.  När det gäller akademiskt skrivande och muntlig presentationsteknik erbjuds också, på förfrågan av kurs- eller programansvarig och i mån av tid, undervisning inom ramen för ordinarie utbildningsprogram, förklarar de.

Muntlig presentationsteknik

Johanna Persson är den som ger stöd i presentationsteknik.

– Vi pratar med studenterna om vad som påverkar vid en presentation och ger tips på hur man kan vässa presentationen för att få fram sitt budskap. Vi visar också olika verktyg och hjälpmedel som kan användas, till exempel hur man använder bildspel, pekare och manuskort vid sin presentation, förklarar Johanna. Studenter har möjlighet att diskutera upplägg på en presentation eller träna på och få respons på sin presentation, berättar Johanna vidare.

Våga tala

Det finns också studenter som upplever rent obehag om de ska tala inför grupp. Talängslan är det begrepp Emma Kjellén använder om obehaget. Hon ger individuell handledning till de studenter som söker sig till Språkpedagogiskt stöd för detta. Studenter erbjuds också att delta i Våga tala-kurser som ges i samarbete med Studenthälsan.

– Studenterna får information om Våga tala-kurserna redan i början av sin studietid, men det kan dröja innan de upptäcker att de kanske behöver stöttning eller vågar ta steget att anmäla sig till kursen. Många studenter har inte full koll på att det är ett stort fokus på muntlig på presentation, som seminarier och att redovisa grupparbeten, när de börjar sin utbildning, men blir varse det efterhand, säger Emma. 

– Det vi tränar studenterna på är att våga tala och att inte undvika talsituationer, fortsätter hon.

Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Studenter med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi kan också få stöd och handledning.

 – Studenter med dokumenterad dyslexi kan ansöka om, rekommenderas och beviljas särskilt pedagogiskt stöd, t.ex. anteckningsstöd och anpassningar vid examinationer, förklarar Emma.

– Studenter med upplevda läs- och skrivsvårigheter är också välkomna att ta kontakt och erbjuds handledning. Utifrån studentens upplevelse av svårigheterna försöker vi tillsammans hitta och utveckla studentens läs- och skrivstrategier. Det kan t.ex. vara att studenten får prova olika läs- och skrivrelaterade programvaror och appar eller talböcker. Det kan också vara att boka tid för textrespons.

Emma gör idag få kartläggningar på studenter som tror sig ha dyslexi, men kan ge information om hur man går till väga för att få en utredning hos logoped inom hälso- och sjukvården.

Välkomnar alla

Inom Språkpedagogiskt stöd finns även drop-in-verksamheten Språkverkstaden som riktar sig till alla studenter som har mer allmänna frågor kring skrivande eller muntlig presentationsteknik. Här kan man bland annat få svar på frågor som rör det akademiska skrivandet eller få tips om upplägget i en presentation. Studenter som har svenska som andraspråk kan också få enskild handledning av Johanna. Har man behov av detta bokar man en tid.

Till Språkpedagogiskt stöd kommer studenter från alla slags utbildningsprogram och alla läsår. Språkpedagogiskt stöd har ingen uppsökande verksamhet, utan det är studenterna själva som söker sig hit.

– Antingen vet de redan från att de påbörjar sin utbildning att de behöver och vill ha stöd, eller så kan de ha de gått på ett bakslag, på till exempel en inlämningsuppgift, och tycker att det är svårt att fråga sin lärare om vad som brister eller är fel. De kan vara oroliga för att det kan påverka ett resultat eftersom läraren har en bedömningsroll, förklarar Johanna och Emma.

– I sådana lägen kan det vara lättare att komma till oss och ställa frågor om hur man till exempel strukturerar olika texter. Vi bedömer ju inte deras arbeten. Många studenter känner också till att det finns olika tekniska verktyg som man kan använda, men de tar inte steget fullt ut. Då får de gärna komma till oss för hos oss får de möjlighet att testa olika verktyg, till exempel rättstavningsprogram, översättningsverktyg eller talsyntes.

Mer om Språkpedagogiskt stöd

Funktionen Språkpedagogiskt stöd organiseras under Studentcentrum.

Läs mer på hemsidan för Språkpedagogiskt stöd.

Kurser inom språkpedagogiskt stöd.

Text och foto: Solveig Klug