Huvudmeny
Grinden utan för B3 vid fönsterna som vetter mot innergården.

2016-01-18 13:00

Varför har det satts upp grindar utanför kontoren på B3?


Inblicksfrågan denna gång handlar om ett par grindar vid passagen vid innergården utanför B3-korridoren.

Anna-Karin Josefsson.Anna-Karin Josefsson, ställföreträdande chef för Studentcentrum, svarar:

– Anledningen till att grindarna har kommit upp är att det förekommer att personal och studenter rör sig på den smala gången precis utanför fönstren till arbetsrummen på plan B3. Grindarna är där för att hindra personal och studenter att gå in på den smala gången.

Varför ska man inte passera eller uppehålla sig där?

– Vi är flera som har studentbesök och sitter i ganska långa samtal. Då kan det vara störande att det rör sig personer direkt utanför fönstren. Det förekommer också att personal och studenter röker precis utanför fönstren, vilket inte känns så trevligt och det upplevs som störande både av oss och våra besökare. Tyvärr är grindarna inte stängda eller låsta och det förekommer fortfarande störningar.

Hur man ska tänka om grindarna?

– Vår tanke med grindarna är att de ska fungera som en signal om att man inte ska röra sig eller uppehålla sig där.

Text och foto: Solveig Klug
Porträttfoto: Henrik Bengtsson