Huvudmeny
Bild från Anita Eklöfs personalutbyte vid Carinthia University of Applied Sciences i Villach, Österrike.

2016-01-13 08:30

Vill du fortbilda dig i Europa i vår?


Som anställd på Högskolan i Borås har du chansen att varje termin ansöka om att åka utomlands via två Erasmusprogram – undervisning och fortbildning. Nu är det hög tid att ansöka om du vill åka på utbyte till Europa genom Erasmus under våren. Hanna Hallnäs, Malin Utter och Ramón Garrote Jurado är några som tidigare varit iväg på Erasmusutbyten.

Det är först till kvarn som gäller. Om det blir konkurrens om stipendierna prioriteras de personer som tidigare inte har fått Erasmusstipendium.

– En första ansökan där planerna med utbytet framgår skickas in först och därefter ges besked om medel finns att tillgå. Efter det har man en månad på sig att skicka in information om de mer precisa planerna för utbytet, en överenskommelse som görs med mottagande part, berättar Kristin Rådesjö som är internationell koordinator.

Malin, Hanna och Karyn, bibliotekarie från Brasilien.

Jobbskuggning på tyskt universitetsbibliotek

Hanna Hallnäs och Malin Utter, båda bibliotekarier på Biblioteket, var fem dagar i Tyskland i juni 2015 och fick medel från Erasmusprogrammet för fortbildning.

– Under vårt Erasmusutbyte jobbskuggade vi bibliotekarier på Technishe Universität München, TUM. Vi valde ett tekniskt universitet för att vi båda arbetar mest inom de tekniska utbildningarna här på HB.

– Vi hade förmånen att få jobbskugga på TUM samtidigt som en bibliotekarie från Brasilien, så med oss hem fick vi inte bara erfarenheter från Tyskland utan också från Brasilien. Himla bra!

Hur kommer det sig att ni ansökte om Erasmus-stipendium?

– Flera av våra kollegor på biblioteket har varit iväg på Erasmusutbyte och vi blev inspirerade av deras berättelser. Sen är det alltid värdefullt att få besöka andra bibliotek, utbyta erfarenheter och diskutera om både stort och smått.

Vad är det bästa med att åka på utbyte?

– Biblioteket på TUM tog emot oss mycket väl och hade satt samman ett väldigt bra program. Vi fick träffa bibliotekarier som arbetar med liknande arbetsuppgifter som vi gör och hade chansen att ställa många frågor. Det visade sig att TUM är ett mycket framåt lärosäte där det pågick mängder av intressanta projekt och vi lärde oss massor. Sedan är det aldrig fel att få träna på sin engelska och det finns ju alltid tid till lite sightseeing i den stad man besöker.

Har ni några tips eller råd till anställda på Högskolan i Borås som funderar på att ansöka om Erasmusstipendium?

– Tänk på att det kan ta tid att hitta ett lärosäte som kan ta emot er. Vi skickade många förfrågningar innan vi fick napp. Det är också viktigt att komma väl förberedd och vara påläst om lärosätet man besöker, då får man ut mer av utbytet. 

Föreläsningar om IKT i Spanien

Ramón Garrote Jurado.Ramón Garrote Jurado, universitetsadjunkt vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT, undervisade på Universidad de Extremadura i östra Spanien under hösten 2015 och fick medel från Erasmusprogrammet för undervisning.

Vad har du gjort under din vistelse vid universitetet?

– Jag har hållit i tre föreläsningar för studenter och en föreläsning för personalen vid fakulteteten för Dokumentation och Kommunikations vetenskap, samt deltagit i ett seminarium. Fokus för föreläsningarna var bland annat att öka medvetandet om hållbar utveckling och stimulera till utbyte av idéer om hur Informations- och kommunikations Teknologi (IKT) kan bidra till hållbar utveckling under och efter studietiden och hur tekniken förenkla lärarens arbete och bidra till lärarens personliga utveckling inom sitt yrke.

Vad var det bästa med att åka på utbyte?

– Sådana här internationella undervisningstillfällen ger nya perspektiv på hur undervisning bedrivs och kan ge nya infallsvinklar på ens egen undervisning. Därför tycker jag det är jätteviktigt att åka iväg och få inspiration och se hur undervisning bedrivs i andra länder, det kan verkligen utveckla din yrkesroll som lärare. 


Hur ansöker jag?

För att ansöka om Erasmusutbyte skickas en intern ansökningsblankett till exchange@hb.se och besked ges om medel finns att tillgå. Därefter har man en månad på sig att skicka in det mer omfattande dokumentet "mobility agreement" som fastslår de mer precisa planerna för utbytet och vilket utarbetas i samråd med mottagande part. Ansökningshandlingar finns att ladda ner i länkarna nedan.

Läs mer om fortbildning i Europa via Erasmus.

Läs mer om undervisning på partneruniversitet i Europa via Erasmus.

Text: Ida Borenstein
Foto: Privat
Foto: Solveig Klug