Huvudmeny
Jenny Johannisson talar i mikrofon

2016-07-21 09:00

Konferens för bättre forskning


Jenny Johannisson, högskolans vicerektor, har varit på konferens i Seoul där forskare världen över har träffats för att dela erfarenheter och perspektiv för att forskningsfälten ska fortsätta att utvecklas.

Hur ser din roll i Seoul ut?

– Jag sitter som ordförande i den vetenskapliga kommittén för International Conference on Cultural Policy Reasearch (ICCPR). Jag har varit ordförande i den här kommittén som består av 12 ledamöter från 10 olika länder sedan 2012. I år arrangeras konferensen av Sookmyung Women's University och Korean Arts Management Service i Seoul. Som ordförande i den vetenskapliga kommittén har jag också särskilda uppdrag vid invigningen och avslutningen av konferensen, och jag representerar konferensen vid möten med staden Seoul och det sydkoreanska kulturministeriet. Jag har även presenterat ett paper tillsammans med två finska kollegor där vi jämför regional kulturpolitik i Finland och Sverige.

Är det en årlig konferens och har du varit med tidigare?

– Konferensen arrangeras vartannat år i samverkan med International Journal of Cultural Policy. Jag har varit med på alla konferenser utom två sedan den startade i Norge 1999. Därefter har den arrangerats av universitet i Nya Zeeland, Österrike, Kanada, Turkiet, Finland, Spanien, Tyskland och nu Sydkorea. 

Varför är detta en bra konferens att delta i?

– Enligt min uppfattning främjas hög kvalitet i forskning av internationellt utbyte. Vid årets konferens har 300 deltagare från 51 länder deltagit. Det innebär att deltagande forskare får insikt i forskningsperspektiv som de inte kände till tidigare, vilket i sin tur bidrar till att de kan fortsätta att utveckla den egna forskningen.

Vad hoppas du få ut av årets konferens?

– Jag hoppas att jag själv och övriga deltagare får möjlighet till kvalificerad respons på vår egen forskning av andra forskare. Men även att vi både får möjlighet att träffa gamla bekanta och skapa nya kontakter.

Text: Josefine Bjuvefors