Huvudmeny
Magnus Andersson Hagiwara

2016-07-13 08:00

Patientsäkerhet – forskning på outforskad mark


Hur kan man förbättra patientsäkerheten i ambulanssjukvården? Det vill universitetslektor Magnus Andersson Hagiwara få svar på i sin forskning. I september är han en av de tävlande i Forskar Grand Prix. – Det ska bli roligt att vara med, men det känns svårt att berätta om sin forskning på bara fyra minuter.

Magnus Andersson Hagiwara är universitetslektor inom vårdvetenskap med inriktning prehospital akutsjukvård. Innan han blev doktorand på Högskolan i Borås var han ambulanssjuksköterska vid Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) i 15 år.

– När jag arbetade på SÄS gästade jag ibland högskolan och höll föreläsningar i olika kurser. När jag blev tillfrågad om att söka en doktorandtjänst, tackade jag först nej. Men när platsen inte blev tagen, valde jag till slut att tacka ja.

När jag pratar med Magnus blir jag förundrad över hur många projekt han har på gång. Ett projekt här och ett sidoprojekt där. Men det visar sig att projekten har en gemensam Namn: Magnus Andersson Hagiwara
Tycker om: min familj
Vill: få in pengar till mina forskningsprojekt
När jag inte forskar: gillar jag att vara ute i naturen
Gör mig glad: glada människor
Fiktiv drömmiddagsgäst: James Reason, en guru inom patientsäkerhetsforskning
nämnare, nämligen patientsäkerhet.

– En av orsakerna till varför jag forskar inom patientsäkerhet är att det nästan inte finns något gjort på det tidigare, varken nationellt eller internationellt. Men också för att ambulanssjukvården blir mer och mer viktig för sjukvården.

Ambulanspersonalen behöver ta fler snabba beslut

Ambulanssjukvården är relativt ny, på så vis att det inte längre bara är en transportorganisation. Mycket har ändrats och personalen har i dag ett större ansvar.

– För 15 år sedan kördes nästan alla patienter direkt till en akutmottagning, så fick läkaren göra bedömningen där. I dag ska bedömningen göras direkt i ambulansen, till exempel att patienten lämnas hemma, skickas till vårdcentralen eller behövs köras direkt till akutmottagningen. Ambulanssjukvården har blivit mer komplex och mycket viktigare för sjukvården. Dock har utbildning, utrustning och system inte riktigt hängt med i utvecklingen.

Kartläggning av patientsäkerhet

Magnus är forskningsledare för forskningsprojektet ”Patientsäkerhet i ambulanssjukvården”. I projektet ska en kartläggning göras för att få en översikt om patientsäkerhetsproblemen i Sverige.

– Just nu samlar vi in data under ett års tid och till vår hjälp använder vi oss av två olika instrument, varav ett är ett egenutvecklat instrument som jämför ambulanspersonalens bedömning av patienter med den slutdiagnos som ställs på sjukhuset. Det andra instrumentet är ett så kallat Trigger Tool som handlar om att man letar efter händelser som skulle kunna leda till eller har lett till patientskada.

Troligtvis kommer denna kartläggning ge mer frågor än svar, lägger Magnus till efter att ha funderat en kort stund. Efter att kartläggningen är gjord, ska nästa steg studeras – hur ambulanspersonalen fungerar kognitivt. Om felbedömningar görs, beror ju det på någonting. Men vad?

– Det finns en teori som heter dual process teori, som innebär att det finns två sätt att tänka. Typ ett är det snabba, automatiska tankesättet och typ två det långsamma analytiska tankesättet. Studier visar att de flesta misstag begås i typ ett, och då oftast helt omedvetet om att misstaget görs. Men det behöver också göras en kartläggning om hur ambulanspersonalen tänker utifrån de här teorierna. Vi behöver alltså testa teorierna på personalen och se vad mer som påverkar beslutsfattandet i ambulanssjukvården. När vi är klara med den kartläggningen hoppas vi att vi vet mycket mer om patientsäkerhet.

Magnus intresse för patientsäkerhet började när han disputerade vid Jönköping University i ämnet kvalitetsförbättringar i hälso- och sjukvård, där en av delarna handlade om patientsäkerhet.

– Under min doktorandtid utvecklade och testade jag att datorisera ett beslutsstöd för ambulanssjukvården. När jag höll på med det insåg jag att jag började i fel ände – jag började med intuitionen utan att egentligen veta vad problemen var, så man kan säga att jag börjar i rätt ände nu istället.

Läs mer

Läs mer om Forskar Grand Prix och se vilka Magnus ska tävla mot i september.

Text: Annie Klasén
Foto: Suss Wilén