Huvudmeny
Högskolan i Borås campus

2016-06-22 14:19

2,3 miljoner kronor till högskolans samverkansarbete


Mycket god – det betyget ger Vinnova till det samverkansarbete som bedrivs på Högskolan i Borås. Med dagens betyg kom också beskedet att högskolan får 2,3 miljoner kronor till att fortsätta utveckla arbetet med samverkansfrågor.

– Vinnovas utvärderare ser mycket positivt på vårt samverkansarbete, vilket är väldigt glädjande och ytterligare en bekräftelse på vår kvalitet. Men det finns förbättringspotential och en viktig rekommendation är att ge mer utrymme att utveckla verksamheten, säger rektor Björn Brorström.

Vinnova har i uppdrag att ta fram en modell för att utvärdera universitets och högskolors samverkan med omvärlden. I Pilot 1, den första delen av uppdraget, granskades 2015 lärosätens strategier för samverkan och då fick Högskolan i Borås högsta betyg.

Nu har det i Pilot 2 undersökts hur verksamheten kring samverkan bedrivs på lärosätena genom att respektive lärosäte har fått skicka in exempel på samverkansaktiviteter och samverkanspartners har fått besvara en enkät. Och även denna gång får högskolan ett högt betyg.

– I beslutet konstateras det att vi beskriver mycket goda samverkansaktiviteter och resultat. Det är roligt att arbetet med omvärldssamverkan vid Högskolan i Borås uppmärksammas positivt. Samverkan är något som genomsyrar mycket av vår verksamhet inom forskning och utbildning, säger utvecklingsdirektör Staffan Lööf som är projektansvarig för Pilot 2 vid högskolan.

Utveckla Science Park Borås

De 2 254 000 kronor som högskolan nu får från Vinnova är fria att användas som lärosätet själv vill.

– Detta stärker vårt fortsatta arbete där ett exempel blir att från och med hösten samla flera verksamheter som arbetar med nyttiggörande och innovation i en miljö i Textile Fashion Center i Borås. Det handlar inte minst om att utveckla Science Park Borås och högskolans centrumbildningar som gränssnitt mot samverkanspartners och omvärlden. Vår tanke är att medlen från Vinnova ska användas för att utveckla verksamheten med omvärldssamverkan, och vi har reserverat en del av pengarna för att inspirera de sektioner som bidragit med exempel i piloten att fortsätta sitt goda arbete.

I Pilot 2 lyfts från högskolans sida fram åtta exempel.

– Dessa exempel representerar högskolan som helhet och täcker in både den forskning och utbildning som bedrivs genomförs här. De täcker också in samverkan med både små, medelstora och stora företag, samt privata och offentliga aktörer, avslutar Staffan Lööf.

Läs mer

Läs Vinnovas pressmeddelande ”Ge lärosäten starkare drivkrafter att samverka” (extern länk)

Läs "Vinnova ger Högskolan i Borås bästa betyg i samverkan" (nyhet 2015).

Text: Johanna Avadahl
Foto: Anna Sigge