Huvudmeny

2016-06-15 11:30

ArcInTexETN planerar för framtiden


Ett tyg som blir tjockare när det tänjs ut och doftsinnet som en ny metod för lärande. Det är funderingar som doktoranderna inom ArcInTexETN hade när de möttes i Eindhoven i Holland för att fundera på framtiden.

Doktoranderna inom ArcInTexETN-projektet, vars mål är att forska fram mer hållbara former för att leva och bo, möttes på Tekniska universitet i Eindhoven för att skissa på framtiden. Trots att de ännu bara hållit på med sin forskning i ett år, behöver de redan nu börja fundera på hur deras resultat ska kunna omsättas i termer av produktion och i slutänden komma till nytta för samhället.

– Det är viktigt att involvera intressenter och företag tidigt i processen och se till så att de också blir delaktiga i utvecklingen av produkten eller tjänsten som forskas fram, menar Oscar Tomico, en av de ansvariga i ArcInTexETN. Företagen kan inte bara vara några som betalar för eller utför det som forskarna designat, de behöver också vara med på samma nivå som forskarna.

Forskningens tre faser

Man kan dela in doktorandernas forskning i tre faser: inkubation, tillväxt och utfasning (incubation, nursery and adoption). Under inkubationsfasen pågår utveckling i full skala. Här är det viktigt att misslyckas med sina experiment så mycket som möjligt. Ja, du läste rätt. Det handlar om att experimentera och testa, misslyckas och testa igen. Och igen, och igen. Syftet är att testa sin forskning så mycket som möjligt för att i slutänden komma fram till de bästa lösningarna. Under tillväxtfasen handlar arbetet om att förfina och ta hand om sin innovation så att den växer och utvecklas åt rätt håll. Till sist kommer tiden då forskarna ska fasa ut sig själva, då de ska lämna ifrån sig sina innovationer till producenter eller den intressent som bäst kan ta över arbetet.

– Våra doktorander behöver redan nu börja tänka på alla dessa tre faser samtidigt och ha en plan för hur de kan se ut för var och en av dem, säger Oscar Tomico.

Eftersom forskarna i ArcInTexETN är i början av sin forskarkarriär – det är ett av EU:s krav för forskning inom det prestigefyllda Marie Skłodowska-Curie actions – innebär det att en del av dem kommer direkt från sina masterstudier. Några tittar lite oroligt på varandra och verkar undra över i vilken ände de ska börja.

– Det är därför vi träffas här i Eindhoven nu. I förra veckan träffade ni representanter från olika företag och andra forskare som gjort den här resan före er och det var då jag sa till er att fundera över om ni vill bli som dem, förklarar Oscar Tomico.

Fakta 
ArcInTexETN är ett treårigt EU-finansierat träningsnätverk där målet är att forska fram design för mer hållbara former för att leva och bo.

Via nätverket korsbefruktas olika discipliner och forskningsmetoder inom områdena arkitektur, interaktionsdesign och textil. 

Textilhögskolan vid Högskolan i Borås är koordinator och initiativtagare till projektet som involverar femton doktorander, som kommer från olika länder och är knutna till lärosäten och företag inom ArcInTexETN-konsortiet.

Idéer om framtiden

Men sedan händer något i rummet. Det här är en forskargrupp på 15 personer som var och en brinner för sin forskning och det syns i ögonen på dem att det finns tusentals idéer, tankar och innovationer som vill komma ut. De sätter sig i grupper och börjar arbeta på sina utvecklingsplaner och dagen efter presenterar de sina tankar. Här finns idéer om textila material med galna kopplingar, som att ett tyg blir tjockare när man tänjer ut det och det finns planer på att visualisera dofter, kanske med målet att använda doftsinnet som en metod för lärande. Någon funderar över hur smarta teknologiska lösningar kan förändra modevärlden och en annan skissar på att utveckla ett eget modealfabet. Inom arkitektur finns forskarna som menar att vi behöver sluta göra så stor skillnad mellan inomhus och utomhus. Byggnader behöver i framtiden vara utformade så att människor får mer nytta av luften, ljuset och temperaturen även när de befinner sig inomhus.

– Det här är doktorander som alla har ett viktigt mål för ögonen och det är att vi behöver hitta nya sätt att hushålla med jordens resurser, säger Oscar Tomico. 

Läs mer om ArcInTexETN

Text och foto: Elisabeth Eliason