Huvudmeny
Korridor med kontor.

2016-06-15 09:00

Dags för inplaceringstest


Nu är lokalprogrammet på högskolan beslutat och det är dags att påbörja arbetet med inplaceringstest. Men vad innebär det? Linda Sörensen, ekonomichef, förklarar:

– I ett inplaceringstest matchas lokalbehovet som beskrivs i lokalprogrammet med möjliga lösningar på placering i de lokaler som högskolan hyr. När inplaceringstestet är klart kan en plan för ombyggnationer och omflyttningar tas fram. Inplaceringstestet och plan för ombyggnationer och omflyttningar ska diskuteras i rektors ledningsråd och MBL-förhandlas innan rektor kan ta beslut.

Hur ser tidplanen ut för inplaceringstestet?

– Vi kommer att starta upp arbetet med inplaceringstestet före sommarsemestern och kommer då också att ta fram en tidplan för arbetet. Vi räknar med att beslut om inplaceringstest och plan för ombyggnationer och omflyttningar kan tas under senare delen av hösten.

Beslutet om lokalprogrammet finns i diariet: dnr 170-15

Text och foto: Solveig Klug