Huvudmeny
Ann-Sofie Axelsson

2016-06-13 11:25

Dialogdag om forskning viktig för hela verksamheten


Den 24 augusti anordnas en s.k. Dialogdag för all personal vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT. I fokus kommer frågan om ökad andel forskning att stå. Akademichef Ann-Sofie Axelsson har svarat på tre snabba frågor inför dagen.

Hej Ann-Sofie, kan du berätta mer om varför Dialogdagen anordnas?

– Det finns ju så klart flera viktiga orsaker till varför vi anordnar en sådan här dag. En av de viktigaste är att vi som jobbar på akademin ska få tillfälle att tillsammans diskutera frågor som påverkar alla medarbetare i deras dagliga arbete. Vi har en komplicerad verksamhet och visst diskuterar vi många viktiga frågor i ett antal olika forum. Men det är sällan som vi har tid att diskutera frågorna utanför de formella forum som finns, inte minst när vi står mitt uppe i den dagliga verksamheten och har massor att göra allihop. Dialogdagen är tänkt att bli en enda stor kontaktyta.

Men den här dagen handlar om forskning, och det är ju många medarbetare som inte arbetar direkt med just det. Hur kommer den här dagen att vara relevant för dem?

– Högskolans vision att bli universitet angår alla medarbetare! Tillsammans, men på lite olika sätt, förverkligar vi den visionen genom att i högre grad än i dag ägna oss åt forskning eller vetenskapliga aktiviteter. Målet att öka andelen forskning handlar om att öka den vetenskapliga kunskapsproduktionen och därigenom skapa en stabil, vetenskaplig grund som också krävs för att vi ska ha en hög kvalitet i våra utbildningar. Forskare och lärare inom akademins kärnverksamheter är ju de som bedriver forskning respektive undervisning på vetenskaplig grund. Som medarbetare inom verksamhetsstödet arbetar man för att denna kärnverksamhet ska möjliggöras. Så visst är forskning och vetenskaplighet allas sak!

– När vi arbetar med det här är det viktigt att vi rannsakar oss själva och funderar över saker som hur vi i olika yrkesroller ska förhålla oss till forskning och vetenskaplighet, på vilket sätt vi bäst ökar forskningsanknytningen i utbildningarna, hur vi kan stå på en vetenskaplig grund i samarbetet med professionen och hur strukturer vi bygger internt ska se ut för att vi ska lyckas med våra ambitioner.

– Målet att öka andelen forskning bär dock med sig ett antal stora utmaningar som rör till exempel resurser, arbetstid och kompetensutveckling. Det är viktigt att det inte bara är forskarna som är med i diskussionerna kring hur vi upplever förutsättningarna för att utveckla forskning, vetenskaplighet och forskningsanknytning – det är ju frågor som berör oss allihop som medarbetare på högskolan.

Hur kommer resultatet från Dialogdagen användas i det fortsatta arbetet vid akademin?

– Vi kommer under dagen att använda oss av ett antal olika arbetsformer, som alla bygger på aktiv medverkan från deltagarna. De synpunkter och idéer som kommer fram under dagen kommer att vara viktiga för att vi ska komma vidare i det pågående utvecklingsarbetet vid akademin, och medarbetare kommer att få i uppdrag att dokumentera och ta med sig de idéer som kommer fram under dagen och förmedla dessa till akademins ledning. Det pågående arbetet med akademins utbildnings- och forskningsstrategi och kommande periods verksamhetsplan kommer definitivt att ta intryck från Dialogdagen.

– Jag vet att vi har väldigt många erfarna och kloka medarbetare som sitter på bra idéer om hur vår verksamhet kan utvecklas. Dialogdagen ska vara ett tillfälle där vi, på riktigt, plockar upp och tar tillvara goda förslag. Så fram med idéerna!

 

Anmäl dig till Dialogdagen här.

Text: Helen Rosenberg