Huvudmeny

2016-06-29 15:39

Digitalisering en omvälvande kraft


Den 4 juli är Högskolan i Borås på plats i Almedalen för att diskutera hur vi kan bygga en nationell infrastruktur för att studera digitaliseringens roll i och påverkan på samhället.

Det råder ingen tvekan om att digitaliseringens påverkan på samhället är omvälvande. I Sverige har vi nått långt i användandet av digitala tillämpningar, men det är ändå mycket som hindrar utvecklingen från att nå full potential.

– Digitalisering handlar om så mycket mer än bara teknik. Det är viktigt att vi på ett långsiktigt och strukturerat sätt forskar om digitaliseringens utveckling, dess effekter, möjligheter och utmaningar. I Almedalen vill vi diskutera hur ett sådant arbete skulle kunna se ut, säger Ann-Sofie Axelsson som är akademichef för Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT vid Högskolan i Borås och en av paneldeltagarna.

Välkommen på seminarium!

Tid: Måndag 4 juli kl. 12:00 – 13:00 (lunchsmörgås serveras)
Plats: Västsvenska Arenan, i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen

Medverkande:

  • Ann-Sofie Axelsson, bitr. professor, akademichef Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT, Högskolan i Borås
  • Lars Börjesson, professor, vicerektor Chalmers
  • Jan Gulliksen, professor, ordförande Digitaliseringskommissionen
  • Staffan Truvé, forskningschef på och en av grundarna av företaget Recorded Future
  • Fredrik Christensson, riksdagsledamot (C ), talesperson för högre utbildning och forskning.
  • Anders Schröder, riksdagsledamot (MP)

Mer information:


Se hela högskolans seminarieprogram under Almedalsveckan

Se film med Ann-Sofie Axelsson där hon berättar mer om seminariet