Huvudmeny

2016-06-30 08:00

Distriktssköterskan är en mångkunnig specialist


Den 2-3 juni anordnade Högskolan i Borås en konferens för lärare på Sveriges distriktssköterskeutbildningar för att diskutera vad som är unikt med just distriktssköterskan. Universitetslektor Lise-Lotte Jonasson och universitetsadjunkt Pernilla Karlsson berättar mer.

– I år var vi 25 lärare från olika lärosäten som träffades på Textile Fashion Center för att nätverka om distriktssköterskans etos och kompetens. Vi föreläste bland annat om hur vi arbetar med hållbar utveckling i kurserna inom distriktssköterskeprogrammet i Borås. I stort varvades föreläsningar med grupparbeten och reflektioner om vad som är unikt för distriktssköterskan.

Varför är det viktigt att träffas på det här sättet? 

– För att utbyta erfarenheter och få idéer och inspiration av varandra. Vi behöver arbeta tillsammans för att värna om och utveckla professionen och specialistutbildningen till distriktssköterska så att vi kan examinera studenter som har god kunskap och kan vara med och driva framtidens vård inom området.

Vad kom ni fram till?

– I år var målet att lyfta fram och reflektera över distriktssköterskans unika specialistkompetens. Vi kom fram till att distriktssköterskan är en mångkunnig specialist som bedriver vård inom folkhälsovetenskapens, medicinens och omvårdnadens område. Framtidens distriktssköterska är en profession som genomför avancerade bedömningar med inriktning till hälsa och mot ohälsa, genomför olika behandlingar, har fokus på familjen utifrån ett hälsofrämjande salutogent synsätt och vårdande möte åt och till alla åldrar. En distriktssköterska arbetar i vårdens första led, med egenvård och omvårdnad utifrån individers och familjens hälsoresurser med grund i den vårdande relationen.

Hur går ni vidare?

– Vi fick tillbringa två mycket innehållsrika dagar tillsammans i en kreativ och vacker miljö. I nätverket fortsätter vi att hålla kontakten och nästa år ses lärarna i Lund.  Planer finns att skriva en debattartikel för att lyfta distriktssköterskans unika och viktiga specialistkompetens i den nutida och i framtidens vård.

Vill du veta mer? Här finns minnesanteckningar från konferensen.

Text: Rebecca Lindholm
Foto: Pernilla Karlsson